W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Płaskocin realizuje projekt „Płaskocińskie słodkości na przestrzeni wieków” polegający na zorganizowaniu wydarzenia kulturalno-integracyjnego w Płaskocinie z okazji promocji powstałego zbioru przepisów na słodkie dania i przekąski, tj. „książki” kucharskiej „Płaskocińskie słodkości na przestrzeni wieków” oraz zakupie 55 krzeseł i 10 stolików. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus