W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Wicie realizuje projekt „ŚWIETLICA SERCEM WSI” polegający na zakupie stelaży do istniejących blatów z drewna sosnowego. Mieszkańcy samodzielnie zamontują stelaże, pomogą pomalować podkładem i polakierować blaty nowych stołów, co zaoszczędzi czas i pieniądze. Panie przygotują pokaz kulinarny z poczęstunkiem okazjonalnym oraz zaprezentują wyroby regionalne. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus