Logo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu 07.12.2021 roku została podpisana umowa NR 653/EE/D/2021 na realizację zadania:
Utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 41 226,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 36 836,00 zł
Wkład własny Stowarzyszenia : 4 390,00 zł

W ramach zakładanego projektu zostanie utworzona nowa pracownia biologiczna. Ekopracownia biologiczna ma być wizualnym całorocznym zielonym zakątkiem w szkole. Efekt wizualny zostanie osiągnięty poprzez założenie na ścianie drzwiowej  fototapety 3D , ukazującej kwitnącą łąkę, na ścianie vis a vis monitora interaktywnego  zaś fototapety 3D , przedstawiającej bór sosnowy z gęstym podszytem, montażem zielonych rolet w niszach okiennych oraz pokryciem blatów ławek tapetami  samoprzylepnymi, ukazującymi rośliny chronione w Polsce. Na parapecie pojawią się dwie skrzynki z zestawami  5 różnych ziół. Innowacyjnym elementem planowanego przedsięwzięcia będzie wykorzystywanie na zajęciach przyrody, biologii, koła biologicznego, podczas realizacji mikroprojektu "Zioła - dla kuchni i zdrowia" , niektórych zajęciach świetlicowych interaktywnych modeli 3D  i w rozszerzonej rzeczywistości AR   z zakresu biologii człowieka, zwierząt i roślin na monitorze interaktywnym. Nigdy dotąd w w szkole w Łaguszewie  nie stosowano takiego rozwiązania. Intuicyjna i łatwa w obsłudze apli-kacja edukacyjna Corinth  idealnie przystosowuje się  do predyspozycji uczniów, którzy z techniką obcują już od małego. Dzięki niej  dzieci i młodzież są w stanie zdecydowanie lepiej przyswoić wiedzę,  zobaczyć dokładnie to , co  w  dwóch wymiarach jest dla nich trudne do wyobrażenia i zrozumienia mechanizmu funkcjonowania.  Skuteczność tej metody  potwierdzają  entuzjastyczne opinie nauczycieli, korzystających od pewnego czasu  z tego innowacyjnego rozwiązania. W ekopracowni będą się odbywały wszystkie lekcje przyrody i biologii oraz zajęć koła biologicznego, niektórych zajęć świetlicowych o tematyce ekologicznej, mikroprojektu.

Na bazie powstałego ogródka będą prowadzone zajęcia dydaktyczne dla dzieci z  Publicznej Szkoły Podstawowe w Łaguszewie  

Termin zakończenia realizacji zadania – 30.09.2022 r.
www.zainwestujwekologie.pl