Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy z dniem 07.12.2021 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„Utworzenie ekopracowni Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 55 135,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 49 585,00zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 500,00 zł

W ramach projektu utworzona zostanie pracownia geograficzna. Wyposażona  zostanie w 15 jednoosobowych stolików i 15 krzeseł przeznaczonych dla uczniów. Zostaną one ustawione w trzech rzędach. Będzie istniała możliwość przestawienia stolików i krzeseł tak, aby umożliwić uczniom pracę w grupach. Na ścianie południowej stanie 5 szaf przeznaczonych na zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne. Obok szaf zostanie postawiony stojak do przechowywania map. Klasa wyposażona będzie w narożne biurko i krzesło obrotowe dla nauczyciela. Na ścianie północnej zawiśnie monitor interaktywny i tablica kredowa. Ściana wschodnia zostanie przyozdobiona fototapetą obrazującą walory przyrodnicze Ziemi Łowickiej. Pozwoli to uczniom na systematyczne utrwalanie wiadomości geograficznych. Na suficie zamontowana zostanie listwa, na której zawieszone będą modele planet Układu Słonecznego. Na ścianach zamontowane zostaną listwy służące do zawieszenia plansz dydaktycznych. Na oknach będą umieszczone kwiaty doniczkowe.

Termin zakończenia realizacji zadania – 31.08.2022 r.
www.zainwestujwekologie.pl