Na terenie naszej gminy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy zrealizowało projekt pt. „Festiwal Trzech Smaków”. Projekt realizowany był w ramach programu „Działaj Lokalnie” jako przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka".

Projekt miał na celu nabywanie umiejętności kulinarnych przez uczniów, nauka savoir vivre podczas przygotowywania i serwowania dań, propagowanie zdrowego odżywiania i integracja społeczności szkolnej i lokalnej.  W ramach projektu stowarzyszenie zakupiło ekspres do kawy oraz sokowirówkę, które były  niezbędne do realizacji warsztatów i spotkań kulinarnych, a którego stowarzyszenie nie posiadało. Sprzęty będą wykorzystywane podczas kolejnych inicjatyw jakie stowarzyszenie i szkoła będą realizować w przyszłości.

W ramach projektu w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie zostały zorganizowane 3 spotkania pełne pysznych dań przygotowanych przez dzieci, rodziców oraz dzięki pomocy Pań z Koła Gospodyń Wiejskich.  W dniu 27.09.2022 r. został zorganizowany Dzień słodki, 26.10.2022 roku – Dzień Słony zaś 24.11. 2022 roku - ostatni Dzień kwaśny. Dzieci uczyły się również zasad savoir vivre, czyli nakrywania stołu, serwowania dań oraz zasad panujących podczas posiłków.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła integracja społeczności szkolnej i międzypokoleniowej.