Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu  20.12.2019 została podpisana umowa NR 806/EE/D/2019 na realizację zadania:
„Utworzenie pracowni edukacyjnej  pn. "Fizyka okiem praktyka” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym”


Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Logo ARF, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, logo Działaj lokanie, logo LGDStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu 10 lipca 2018 r. zawarło umowę z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” na kwotę 3 000,00 zł. Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”.

Ludowy Klub Sportowy „FENIX” Boczki Chełmońskie otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł w ramach Programu „KLUB” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizowane zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w okresie od czerwca do listopada 2018 roku, ukierunkowanych na nauce i doskonaleniu umiejętności piłkarskich.

Obraz przedstawia logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w ŁodziStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda wokół nas” realizowany w Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Całkowita wartość Zadania: 29 986,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 26 986,00 zł