W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Wicie realizuje projekt „ŚWIETLICA SERCEM WSI” polegający na zakupie stelaży do istniejących blatów z drewna sosnowego. Mieszkańcy samodzielnie zamontują stelaże, pomogą pomalować podkładem i polakierować blaty nowych stołów, co zaoszczędzi czas i pieniądze. Panie przygotują pokaz kulinarny z poczęstunkiem okazjonalnym oraz zaprezentują wyroby regionalne. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus

W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Różyce realizuje projekt „Szalone dzieciaki na wsi” polegający organizacji imprezy dla dzieci z wsi Różyce w ramach której będą organizowane konkursy i zabawy dla dzieci. W ramach projektu zostaną zakupione nagrody dla dzieci oraz zmywarko-wyparzarka na potrzeby KGW Różyce. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus

W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Płaskocin realizuje projekt „Płaskocińskie słodkości na przestrzeni wieków” polegający na zorganizowaniu wydarzenia kulturalno-integracyjnego w Płaskocinie z okazji promocji powstałego zbioru przepisów na słodkie dania i przekąski, tj. „książki” kucharskiej „Płaskocińskie słodkości na przestrzeni wieków” oraz zakupie 55 krzeseł i 10 stolików. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus

W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Lipnice realizuje projekt „Zakup kuchni gastronomicznej oraz ogrzewacza wody na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicach”. Działania w ramach projektu będą obejmowały zakup 2 kuchni gastronomicznych oraz ogrzewacza wody na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicach. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus

W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Gągolin Północny realizuje projekt „ALTANKA” polegający na wykonaniu altanki. Altanka zostanie postawiona na terenie przygotowanym przez mieszkańców. Mieszkańcy zajmą się przygotowaniem podstawy pod altanę oraz będą dbać o jej stan. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus