Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Działanie: 313, 322, 323 “Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł projektu:

Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy

Cel projektu:

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców miejscowości poprzez rozbudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz budowę i przebudowę chodników oraz parkingu.

Kwota dofinansowania: 500.000 zł

Zakres rzeczowy inwestycji:

  • Rozbudowa i przebudowa chodników oraz utwardzenie parkingu,

  • Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej:

    • rozbudowa budynku,

    • roboty elektryczne,

    • instalacja wodno-kanalizacyjna i przyłącza w części rozbudowanej.