“Człowiek najlepsza inwestycja” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt: “Aktywna kobieta” – działania na rzecz integracji kobiet z Gminy Kocierzew Południowy, mający na celu zwiększenie aktywności społecznej kobiet z terenu gminy oraz wzrost samooceny i wiary we własne siły, wzrost integracji społecznej kobiet.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • zajęcia i spotkania integracyjne z dziedzin takich jak:
  • zdrowie i uroda,
  • zajęcia kulinarne,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu,
  • zajęcia z obsługi komputera;
 • wyjazdy promocyjno-integracyjne, m.in. do teatru,
 • imprezy integracyjne: Spotkanie Noworoczne oraz Dzień Matki.

www.efs.gov.pl  www.pokl.wup.lodz.pl

 

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

tel. 46 839 40 56

 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji