Gmina Kocierzew Południowy i Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym realizują projekt: “Link do sukcesu”, mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym w trakcie procesu kształcenia poprzez realizację wysokiej jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

  • zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej
  • zajęcia polonistyczne
  • zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
  • zajęcia matematyczne
  • zajęcia informatyczne
  • zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia teatralne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel.(46) 838 45 24, tel.(46) 839 40 56

www.spgagolin.c0.pl