Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym realizują projekt:

Przedszkolak – najlepsza inwestycja”,

skierowany do dzieci oraz ich rodziców z terenu Gminy Kocierzew Południowy

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Zajęcia wychowawcze w Punkcie przedszkolnym
 • Zajęcia specjalistyczne:
  • Zajęcia muzyczno-rytmiczne
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Nauka języka angielskiego
  • Zajęcia logopedyczne
 • Wycieczki tematyczne
 • Imprezy integracyjne

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. (46) 839 40 56, tel. (46) 838 48 26

www.przedszkolekocierzew.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej