Gmina Kocierzew Południowy z dniem 01.08.2017r. przystąpiła do realizacji projektu lokalnego pod nazwą: „Aktywne sołectwo-wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wartość ogólna zadania 7 710,00 zł.

Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Chcę być Eko!” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Chcę być Eko!” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

Projekt „Chcę być Eko!” ma na celu kształtowanie postawy proekologicznej w życiu (także dorosłym) jego małych beneficjentów poprzez preferowanie tego, co naturalne, swojskie i tradycyjne, zdobycie wiedzy na temat fauny i flory regionu, aby je właściwie chronić i dostrzegać w nich piękno, eliminacji działań niszczących środowisko. Grupą oddziaływania projektu staną się także rodzice i mieszkańcy wsi w tych działaniach proekologicznych prowadzonych przez gminę, które nadal nie przynoszą w pełni pozytywnych efektów (segregacja odpadów, dzikie wysypiska, zanieczyszczanie powietrza).

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 01.08.2017r. przystąpiła do realizacji projektu lokalnego pod nazwą: „Działaj lokalnie-aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Wartość ogólna zadania 7 640,00 zł.

Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Eko – Tropiciele ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Eko – Tropiciele ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

Działania projektowe mają za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, zaszczepić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska.

Projekt pt.: „Festyn rodzinny w Kocierzewie Południowym drogą do integracji i aktywizacji mieszkańców”

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celami operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy poprzez organizację Festynu rodzinnego jako formy aktywizacji, integracji i kultywowania lokalnej tradycji i twórczości artystycznej z danego obszaru.