Projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym zrealizowała operację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 ,,Leader’’, działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

28 listopada 2013 roku zakończono realizację operacji  pt.:

,,Łowickie zwyczaje i obrzędy ludowe – zakup strojów ludowych do zespołów folklorystycznych” jako baza do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego, która umożliwi zachowanie, ocalenie od zapomnienia, kultywowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego i kocierzewskiego poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych.

Pozwoli to przekazać społeczeństwu spuściznę kulturalną  oraz historyczną. Umożliwi popularyzacje folkloru i kultury ludowej oraz pięknych ludowych strojów.

Kwota projektu – 37.638,00 zł

Kwota dofinansowania – 24.480,00 zł

Wkład własny – 13.158,00 zł

W  ramach  projektu  zakupiono:

  • sukmany łowickie – 5 szt.
  • stroje łowickie damskie – 5 szt.
  • stroje ludowe męskie – 5 szt.
  • kapelusze łowickie – 15 szt.
  • koszule łowickie damskie – 15 szt.
  • koszule łowickie męskie – 15 szt.
  • buty sceniczne damskie – 25 par
  • buty sceniczne męskie – 25 par