Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kocierzewie Południowym oraz organizacja działań aktywizacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kocierzew Południowy

Projekt pt.: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kocierzewie Południowym oraz organizacja działań aktywizacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kocierzew Południowy” współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Celami operacji jest integracja i rozwijanie aktywności społecznej dzieci i młodzieży oraz zwiększenie atrakcyjności świetlicy wiejskiej poprzez zakup wyposażenia oraz organizację działań aktywizacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kocierzew Południowy.

Termin realizacji projektu: styczeń 2015r.

Projekt będzie obejmował: wyposażenie świetlicy w Kocierzewie Południowym.

Chcąc wyjść naprzeciw dzieciom i młodzieży z terenu gminy , konieczny jest zakup wyposażenia do świetlicy spełniającego ich oczekiwania, dającego wiele możliwości organizacji czasu wolnego – i nie tylko w świetlicy ale i na świeżym powietrzu. Planowany jest zakup: sprzętów ICT, akcesoriów sportowych, gier, wyposażenia do zabaw w terenie, sprzętów AGD. Wszystkie zakupione w ramach operacji wyposażenie świetlicy będzie ogólnodostępne dla osób z niej korzystających.

Turniej na wesoło – Drużynada. Przedsięwzięcie będzie się odbywało na terenie boiska ZSP Kocierzew przy świetlicy w Kocierzewie, Kocierzew Płd. 103. Turniej będzie otwarty oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców gminy – każdy będzie mógł przybyć i obserwować zmagania uczestników. Udział w turnieju będzie otwarty dla wszystkich chętnych w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież w wieku 6-10 oraz w wieku 11-16. Zwycięskie drużyny i osoby indywidualne w każdej grupie wiekowej otrzymają puchar oraz drobne nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

Warsztaty integracyjne i noc filmowa. Przedsięwzięcie będzie się odbywało w ciągu dwóch dni na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym. W ramach zadania zostaną zorganizowane 4 rodzaje warsztatów: Teatralne, Taneczne, Obróbki zdjęć (PR), Kulinarne. Warsztaty będą się odbywały na świetlicy wiejskiej w Kocierzewie Południowym oraz w samej szkole. Warsztaty będą zaplanowane tak aby każdy chętny mógł z nich skorzystać. Wieczorem na sali gimnastycznej rozpocznie się noc filmowa. Drugiego dnia odbędzie podsumowanie przedsięwzięcia. Podsumowanie będzie wydarzeniem otwartym, na które będą mogli przyjść wszyscy chętni mieszkańcy.

W celu aktywizacji dzieci i młodzieży do działania oraz pobudzenia ich wyobraźni zaplanowana jest wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Centrum oferuje wiele wystaw i galerii z zakresu np. robotyki, fotografii, astronomii ale również wystaw przyrodniczych (ogrody na dachu). Dzieci i młodzież będą mogły same lub w grupach przeprowadzić doświadczenia i odkrywać funkcjonowanie świata. W wycieczce planowany jest udział 50 osób + 4 opiekunów

Kurs „Przetrwania”. W celu pobudzenia młodzieży do działania planuje się zorganizowanie przy współpracy harcerzy z hufca ZHP w Łowiczu, szkolenia wdrażającego starszą młodzież w tajniki harcerstwa. Kurs przeznaczony jest dla chętnej młodzieży chcącej nabyć nowe umiejętności i doświadczenie.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. 46 838 48 25