Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV-VI w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Gmina Kocierzew Południowy  przystąpiła do realizacji zadania: Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV-VI w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.

Wartość ogólna zadania 49.037,00 złotych.

Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 44.967,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali o powierzchni 45,65 m2.  Pomieszczenie zostanie pomalowane, a na jednej ze ścian zostanie położona fototapeta przedstawiająca jeden z ekosystemów najbliższej okolicy. Na ścianie zostaną zamontowane również listwy do mocowania plansz. W pracowni będą się znajdowały 4 regały na pomoce dydaktyczne, 15 stolików szkolnych dla uczniów, 30 krzeseł szkolnych, biurko i krzesło dla nauczyciela, 3 stoliki pod mikroskopy, 1 stolik pod wizualizer, 1 stojak do przechowywania map, 1 stojak na plansze, 1 stojak do map oraz 1 tablica korkowa. W oknach zawieszone zostanie 6 rolet zaciemniających, a na parapetach zostaną ustawione doniczki z okazami roślin (m.in.: fikus sprężysty 1 szt., szeflera 1 szt., syngonium1 szt., cytryna skierniewicka 1 szt., dracena wonna 1 szt., zanokcica1 szt., chamedora wytworna1 szt., kordylina trzewiasta 1 szt., hedera wielkolistna 1 szt.).

W ramach projektu zostanie zakupiony również sprzęt audio: zestaw interaktywny (tablica interaktywna, projektor, uchwyt, okablowanie), laptop, aparat fotograficzny, wizualizer oraz podświetl arka do foliogramów. Zakupione zostanie również również 108 pomocy dydaktycznych m.in.: zestaw do badania powietrza, wody i gleby, zestawy foliogramów, plansze interaktywne, oprogramowanie do tablicy interaktywnej, zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym, symulator obiegu wody w przyrodzie, zestaw „z czego powstają gleby?”, paski wskaźnikowe, filmy edukacyjne, atlasy i klucze drzew, krzewów i roślin, przewodniki do rozpoznawania roślin i zwierząt, szklany palnik spirytusowy, lupy, mikroskopy, zestawy doświadczalne, programy interaktywne, programy edukacyjne, termometr, barometr, higrometr, anemometr, deszczomierz, plansze dydaktyczne, mapa fizyczna, atlasy geograficzne, mapa krajobrazowa, model do rysowania mapy poziomicowej, dżdżownicowy kompostownik, fantom do ćwiczeń resuscytacji oraz zestaw do obserwacji ekosystemów. Wszystkie zakupy będą współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica  informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni. Wnioskodawca wykona również plakaty informujące o wsparciu finansowym z logo WFOŚiGW i nazwą projektu, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy, wywieszone w szkole oraz w punktach informacyjnych we wsiach, skąd pochodzą uczniowie szkoły. O dofinansowaniu zostaną poinformowani również rodzice w takcie zebrań szkolnych.

Pracownia wykorzystywana będzie do lekcji przyrody  dla uczniów klas IV-VI, do zajęć kółek przyrodniczych, spotkań z pracownikiem ds. ochrony środowiska, spotkań z rolnikiem prowadzącym gospodarstwo ekologiczne, spotkań z leśnikiem, kursów ekologicznych, warsztatów ekologicznych oraz zebrań z rodzicami.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl