Utworzenie Ekopracowni dla Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Gmina Kocierzew Południowy przystąpiła do realizacji zadania:
Utworzenie Ekopracowni dla Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.

Wartość ogólna zadania 42.086,00 złotych.

Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 31.584,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewni Gmina Kocierzew Południowy.

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali o powierzchni 53,55 m2. Z chwilą powstania ekopracownia będzie wykorzystywana do przeprowadzania zajęć w ramach programu “Zielono mi…”. Celem programu są przedsięwzięcia promujące realizację zasad zrównoważonego rozwoju polityki ekologicznej oraz aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej.

Program “Zielono mi…” oparty na wykorzystaniu ekopracowni składa się z następujących elementów:

  • lekcje biologii w gimnazjum
  • lekcje geografii w gimnazjum
  • lekcje edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum
  • zajęcia koła ekologicznego
  • wybrane lekcje chemii i fizyki w gimnazjum
  • spotkania, konkursy, akcje, itp.

W nowo powstałej ekopracowni na południowej ścianie znajdował się będzie wysoki regał do przechowywania pomocy dydaktycznych i map oraz dwie niskie szafki z szufladami. Na niskich szafkach urządzony będzie kącik przyrodniczy, w skład którego wejdą: akwarium z rybami, w którym hodowane będą także rośliny wodne, klatka z kanarkiem, 3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji, kompostownik dżdżownicowy oraz kwiaty doniczkowe. Celem powstania kącika przyrodniczego będzie: obserwacja zachowań zwierząt, nauka opieki nad roślinami i zwierzętami oraz obserwacja zmian i czasu rozkładu różnych substancji w glebie. Na ścianie nad szafami i kącikiem przyrodniczym umieszczone zostanie 20 zdjęć w antyramach przedstawiających faunę, florę i krajobrazy najbliższej okolicy oraz wypchane eksponaty jastrzębia i bażanta. Na wschodniej ścianie umieszczona zostanie tablica informacyjno-edukacyjna, na której będą bieżące informacje związane z działalnością ekopracowni. Zamontowane zostaną również listwy do zawieszania plansz dydaktycznych. Przy ścianie ustawione zostaną cztery ławki, stanowiące miejsce do eksperymentów i badań biologicznych, ekologicznych i geograficznych. Na nich będzie stało 8 mikroskopów. Uczniowie będą mieli do nich swobodny dostęp podczas zajęć. Na ścianie północnej umieszczona zostanie tablica interaktywna z rzutnikiem, do której podłączony będzie wizualizer, podświetlarka do foliogramów, mikroskop z kamerą, laptop oraz urządzenie wielofunkcyjne. Obok tablicy interaktywnej po prawej stronie umieszczona zostanie tablica suchościeralna magnetyczna, a po lewej stronie stolik pod wizualizer i podświetlarkę do foliogramów oraz urządzenie wielofunkcyjne. Na ścianie zachodniej, na parapetach okien umieszczone zostaną kwiaty doniczkowe a w oknach zamontowane rolety zaciemniające. Ściany pomalowane zostaną na kolor żółty i zielony. Ławki ustawione będą w dwóch rządach. Przy oknie będzie pięć ławek dwuosobowych a na środku klasy pięć ławek czteroosobowych. Biurko nauczyciela będzie stało przy oknie. Na suficie zamontowana zostanie listwa, na której umieszczony będzie model Układu Słonecznego. Pracownia będzie również udostępniana wszystkim nauczycielom i uczniom chcącym realizować różnorodne zagadnienia przy wykorzystaniu jej zasobów.

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz nazwą projektu. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni. Wnioskodawca wykona również plakaty informujące o wsparciu finansowym z logo WFOŚiGW i nazwą projektu, które zostaną wywieszone w gimnazjum w Kocierzewie południowym oraz w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym. O dofinansowaniu zostaną poinformowani również rodzice w takcie zebrań szkolnych.

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl