Projekt pt. „Dostosowanie sali wiejskiej i obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

Realizowana operacja będzie polegała na doposażeniu sali wiejskiej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu oraz obchody 85-lecia OSP w Wiciu.

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Wicie poprzez przystosowanie sali spotkań i organizacja 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu jako formy aktywizacji i integracji mieszkańców. Powyższe założenia zostaną zrealizowane poprzez organizację 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu, zaangażowanie zespołu ludowego oraz wydanie folderu.

W ramach projektu zostanie zakupione 17 sztuk żyrandoli oraz zostanie zorganizowane uroczyste otwarcie świetlicy. Zakupione oświetlenie będzie wykorzystywane podczas licznych spotkań zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej, wyborów sołtysa, spotkań integracyjnych dzieci i młodzieży oraz innych spotkań tematycznych.

W celu promocji obiektu zostanie wydany folder.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. 46 838 48 25, tel. 46 839 40 56