Projekt pt. „Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Różyce Żurawieniec poprzez organizacje 30 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieniec oraz zakup strojów galowych”

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Realizowana operacja będzie polegała na organizacji w dniu 18 sierpnia 2013 roku 30-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieńcu jako tradycyjnego, kultywowanego od pokoleń obrzędu wspierającego i podtrzymującego lokalną tożsamość, integrację, kulturę oraz poczucie przynależności do społeczności lokalnej.

W celu realizacji operacji zostaną zakupione artykuły spożywcze, papiernicze i higieniczne. Z zakupionych artykułów zostaną przygotowane posiłki dla przybyłych na uroczystość mieszkańców oraz zaproszonych gości.

W ramach projektu zostanie zakupione 5 kompletów mundurów galowych wraz z czapką, dystynkcjami, sznurami, koszulą i pagonami.

Obchody 30 – lecia uświetni występ zespołu folklorystycznego „Boczki Chełmońskie”.

Spotkanie będzie miało następujący przebieg:

 • msza Św. polowa w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach Żurawieniec i mieszkańców wsi Różyce z udziałem druhów i druhen, zaproszonych gości i przybyłych mieszkańców wsi
 • przemarsz konduktu ze sztandarem
 • raport
 • podniesienie flagi
 • meldunek
 • otwarcie
 • powitanie
 • historia
 • odznaczenia
 • przemówienia gości
 • występ zespołu folklorystycznego
 • obiad
 • wspólna zabawa przy dźwiękach muzyki

W celu promocji obchodów OSP zostanie wydane 500 szt. folderu.

Zakup ten przyczyni się do kultywowania tradycji lokalnej poprzez przybliżenie mieszkańcom miejscowości historii OSP oraz zapoznawania z wydarzeniami związanymi z obchodami 30-lecia.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

Tel. (46) 838 48 25, (46) 839 40 56