Projekt pt. „Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez organizację 85-lecia istnienia OSP w Lipnicach w wyposażonej sali wiejskiej”, współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Rodzaj operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Lipnice poprzez dostosowanie sali spotkań oraz organizacje 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicach jako formy aktywizacji i integracji mieszkańców.

W ramach projektu zostanie zakupionych 100 sztuk krzeseł, które będą wykorzystane podczas obchodów 85 lecia OSP w Lipnicach oraz licznych spotkań mieszkańców. W ramach organizacji spotkania aktywizacyjno-integracyjnego zostaną poniesione również koszty obsługi muzycznej, obsługi gastronomicznej oraz koszty koncertu zespołu folklorystycznego.

Realizator projektu:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnicach

Lipnice 40A

99-414 Kocierzew

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. 46 838 48 25, 46 839 40 56