Projekt pt. „Dzień Strażaka i obchody 55 rocznicy powstania OSP w Jeziorku”.

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Rodzaj operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Jeziorko poprzez dostosowanie wiejskiej sali spotkań i organizację spotkania integracyjno-aktywizacyjnego połączonego z organizacją Dnia Strażaka i obchodami 55 rocznicy powstania OSP w Jeziorku jako instytucji pełniącej funkcje integracyjne, aktywizacyjne i promocyjne.

W ramach projektu zostaną zakupione farby do pomalowania świetlicy oraz 13 sztuk kinkietów. W ramach organizacji Dnia Strażaka i obchodów 55 rocznicy powstania OSP w Jeziorku zostaną poniesione również koszty obsługi gastronomicznej, obsługi muzycznej oraz koszty występu zespołu folklorystycznego.

Realizator projektu:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jeziorku

Jeziorko 38A

99-414 Kocierzew

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. 46 838 48 25, 46 839 40 56