Projekt pt. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zaplecza kuchennego, zagospodarowanie terenu przylegającego do sali oraz obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach”

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

Celem operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Boczki poprzez wyposażenie sali spotkań i zaplecza kuchennego, zagospodarowanie terenu przylegającego do sali oraz organizacja 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Boczkach jako formy aktywizacji i integracji mieszkańców.

W ramach projektu zostaną zakupione:

  • 2 kuchenki gazowe
  • 1 lodówka
  • 1 kuchenka mikrofalowa
  • zestaw rolet okiennych
  • materiał na kotary
  • 3 mundury galowe

Zakupy wykorzystywane będą podczas obchodów 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach organizacji spotkania integracyjnego zostaną poniesione również koszty obsługi gastronomicznej, obsługi muzycznej oraz występ zespołu folklorystycznego.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. 46 838 48 25, 46 839 40 56