Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

W projekcie zaplanowano dla wszystkich grup wiekowych dwa rodzaje warsztatów: dotyczące zdrowego odżywiania i zachowania bioróżnorodności. W trakcie trwania projektu przeprowadzone będą dla wszystkich dzieci cztery konkursy. Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu promującego zdrowe odżywianie, konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu artystycznej fotografii ukazującej piękno otaczającej nas przyrody oraz konkurs na piosenkę, wiersz, skecz przygotowany przez reprezentację każdej klasy pod hasłem „O przyrodzie i zdrowiu na wesoło”. Wszystkie te konkursy oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie z klas I-III, uczniowie z klas IV-VI, uczniowie z gimnazjum. Podczas uroczystego podsumowania projektu odbędzie się rodzinny konkurs polegający na przygotowaniu przez uczniów każdej klasy i ich rodziców stołu ze zdrowymi potrawami.

Dla dzieci najmłodszych odbędą się warsztaty z dietetykiem, podczas których dowiedzą się, co jest dla nich zdrowe i odpowiednie do jedzenia i picia. Dzieci spotkają się również z myśliwym z miejscowego koła łowieckiego, który opowie im o zwyczajach zwierząt z najbliższej okolicy i innych działaniach mających na celu utrzymanie i ochronę bioróżnorodności. Aby pogłębić wiedzę na temat zdrowego odżywiania dzieci wybiorą się na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego w Bednarach, gdzie odbędą się zajęcia polegające na samodzielnym wytworzeniu zdrowej żywności. Dzieci poznają tradycyjne sposoby konserwacji żywności, bez użycia środków chemicznych. W przedszkolu będzie realizowana również tematyka ekologiczna zgodnie z programem nauczania. W trakcie realizacji warsztatów i zajęć dydaktycznych wykorzystane będą gry edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

Dla uczniów z klas I-III zaplanowano warsztaty, w trakcie których dzieci ułożą piramidę żywieniową z przygotowanych elementów, zdobędą informacje, dlaczego i w jakich proporcjach powinno się spożywać określone produkty.  Kolejne warsztaty przeprowadzi leśniczy, który uświadomi dzieciom funkcje lasu oraz znaczenie zachowania różnorodności biologicznej. Odbędzie się również wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na zajęcia edukacyjne połączone z poznaniem walorów parku. Na zajęciach lekcyjnych będą realizowane treści o ww. tematyce. Zostaną zakupione gry ekologiczne i pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć lekcyjnych i warsztatowych.

Tematyka ekologiczna będzie również realizowana podczas warsztatów i zajęć edukacyjnych z przyrody, techniki i godzin z wychowawcą dla uczniów klas IV-VI, do których zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. W trakcie warsztatów z dietetykiem uczniowie w szerszym zakresie dowiedzą się o planowaniu racjonalnego żywienia, stworzą zbilansowany jadłospis. Dzięki spotkaniu z leśnikiem uczniowie poznają budowę lasu, różnorodność roślin i zwierząt w lesie, cykl życia drzew oraz zasady bezpiecznego wypoczynku i zasady przeciwpożarowe obowiązujące w lesie. Uczniowie pojadą na wycieczkę do Arboretum i Alpinarium w Rogowie, gdzie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

Młodzież gimnazjalna weźmie udział w warsztatach dotyczących kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, pozna zasady zdrowego odżywiania. Na warsztatach prowadzonych przez pracownika Starostwa Powiatowego w Łowiczu gimnazjaliści zostaną zapoznani z formami ochrony przyrody występującymi w powiecie łowickim. Pojadą także na wycieczkę do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Na zajęciach biologii będą realizowane treści dotyczące zdrowego odżywiania a na zajęciach geografii poruszona zostanie tematyka dotycząca ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego. Zostaną zakupione gry ekologiczne oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć i warsztatów.

W ramach projektu odbędą się także spacery po najbliższej okolicy, rajdy rowerowe, spotkania z pracownikiem SANEPID-u, akcje czytelnicze na temat „Nasze zdrowie i piękno przyrody wierszem i prozą”. Będą prowadzone w szkole ogólnopolskie akcje „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”. W ramach akcji „Sprzątanie świata” odbędzie się „Sprzątanie Kocierzewa”.

Podsumowanie działań ekologicznych w ramach projektu „Pięknie, zdrowo, odjazdowo…” odbędzie się 1 czerwca:

  • rozstrzygnięcie konkursów
  • wystawa plakatów konkursowych
  • wystawa zdjęć konkursowych
  • degustacja potraw przygotowanych w ramach konkursu
  • prezentacja scenek przygotowanych przez poszczególne klasy
  • wręczenie nagród w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej oraz władz gminy