Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Eko – Tropiciele ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Eko – Tropiciele ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

Działania projektowe mają za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, zaszczepić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska.

Uczestnicy projektu zainspirowani bioróżnorodnością fauny i flory napotkanych w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej w Rogowie oraz w Spalskim Rezerwacie Przyrody będą tworzyć artefakty z użyciem różnych technik artystycznych, takich jak: fotografia, malarstwo czy decoupage.

Kierując swoją ofertę do dzieci pragniemy zaznajomić je z terenami zielonymi województwa, pokazać ich piękno i atrakcyjność przyrodniczą; zaznajomić z bioróżnorodnością i funkcjami ekosystemów parków krajobrazowych regionu łódzkiego.

W realizację programu „Eko-Tropiciele z Gągolina Południowego” zaangażowani będą rodzice uczestników. Wraz z dziećmi wezmą oni udział w zaplanowanych konkursie rodzinnym, jak również będą mieli możliwość oglądania prac dzieci, wyeksponowanych w przestrzeni dydaktycznej szkoły . Ponadto rodzice będą uczestniczyć w Eko-Pikniku Rodzinnym, podczas którego wspólnie z dziećmi będą malować lniane torby, a podczas akcji „Śniadanie Daje Moc” pomogą przygotować ekologiczne potrawy.

Informacje z realizacji projektu będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej szkoły.

W ramach projektu odbędą się trzy wycieczki połączone z zajęciami warsztatowymi oraz siedem warsztatów stacjonarnych. Na wszystkich zajęciach warsztatowych uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy wiekowe 0-III i IV-VI (grupa liczy od 20 do 30 osób).

Wycieczka jednodniowa do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi

Różnorodność warunków przyrodniczych, bogata flora i fauna, umożliwią przeprowadzenie ciekawych zajęć z przyrody i ochrony środowiska nt. „Poznajemy rośliny chronione”, podczas których uczestnicy wycieczki zostaną zapoznani z tematyką roślin chronionych. Uczniowie dowiedzą się jaką rolę pełni ogród botaniczny i jak na co dzień można chronić przyrodę.

Wycieczka do Arboretum w Rogowie

Spacer po Arboretum z przewodnikiem umożliwi poznanie ciekawych gatunków drzew i krzewów, rosnących na ternie ogrodu.

Przewodnik podczas takiego spaceru przedstawi rośliny znajdujące się na trasie wycieczki, nie tylko z punktu widzenia botaniki, ale również ich praktycznego zastosowania w ogrodnictwie, medycynie. Treść i forma prezentowanych informacji zostanie dostosowana do wieku i poziomu zwiedzających.

Wycieczka do Spały i Sulejowa

W Spalskim Parku Krajobrazowym dzieci odwiedzą cenne przyrodniczo rezerwaty: „Niebieskie Źródła”, „Spała” i „ Konewka”, na terenie których znajduje się wiele gatunków fauny i flory. Walory przyrodnicze i historyczne Spalskiego Parku zostaną szczegółowo omówione podczas zajęć edukacyjnych. W leśnictwie Książ koło Smardzewic uczestnicy wycieczki zwiedzą rezerwat żubrów, jeden z nielicznych w tej części kraju. W programie wycieczki znajdzie się również Sulejowski Park Krajobrazowy jako ochrona jednego z najcenniejszych fragmentów dorzecza Pilicy oraz Zbiornik Sulejowski.

SPOTKANIA WARSZTATOWE NIESTACJONARNE

Kolory mojego ubrania” – zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.

Zajęcia terenowo-warsztatowe przybliżą tajniki naturalnego farbowania tkanin przy użyciu barwników roślinnych. Uczestnicy poznają podstawowe gatunki roślin wykorzystywanych dawniej do produkcji barwników oraz zasad farbowania dawniej i dziś. W trakcie warsztatów dzieci będą samodzielnie farbować tkaniny przy użyciu naturalnych barwników.

„Nadeszła wiosna w Rogowie”- zajęcia dla klas 0-III w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Podczas zajęć dzieci zaobserwują zmiany zachodzące w lesie wiosną, wypełnią karty obserwacji kwiatów wiosennych.

„Spacer młodego tropiciela w Rogowie”, to zajęcia dla uczniów klas IV-VI.

Uczniowie poznają podstawowe pojęcia ekologiczne, przeanalizują działalność człowieka w lesie, zastanowią się nad celem i znaczeniem zaobserwowanych śladów działalności człowieka

SPOTKANIA WARSZTATOWE STACJONARNE

Tematyka ekologiczna będzie realizowana podczas zajęć edukacyjnych przyrody oraz warsztatów przyrodniczo-ekologicznych w szkole. Zajęcia edukacyjne poprowadzą nauczyciele klas 0-III oraz nauczyciel przyrody, który poprowadzi również nieodpłatnie zajęcia warsztatowe. Zdobytą wiedzę i umiejętności poszerzą uczniowie na warsztatach plastycznych: „Malowane na materiale”, „Płatkami malowane” oraz „Natura w pisankach uwieczniona”. Na zajęciach zostaną wykorzystane zaplanowane materiały plastyczne. Zajęcia nieodpłatnie poprowadzi nauczycielka plastyki.

Odbędą się dwa konkursy plastyczne: „Zielnik” – wykonanie atlasu i „Podłaźniczka” – wykonanie przestrzennej pracy plastycznej o tematyce bożonarodzeniowej z materiałów przyrodniczych oraz konkurs fotograficzny „Zapisane w pamięci”. Dla klas 0-III zorganizowany będzie konkurs wiedzy „Ptaki z naszego podwórka”, a dla klas IV-VI „Czy znasz chronione?”. W trakcie realizacji warsztatów i zajęć dydaktycznych (konkursów i innych działań zaplanowanych w ramach projektu) wykorzystane będą gry edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne o tematyce ekologicznej będące w zasobach szkoły oraz zaplanowane w projekcie: program do tworzenia ćwiczeń interaktywnych, lornetki, gry edukacyjne (materiały plastyczne i biurowe) . Za udział w konkursach wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc nagrody.