Projekt z zakresu edukacji ekologicznej pt. „Chcę być Eko!” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Chcę być Eko!” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

Projekt „Chcę być Eko!” ma na celu kształtowanie postawy proekologicznej w życiu (także dorosłym) jego małych beneficjentów poprzez preferowanie tego, co naturalne, swojskie i tradycyjne, zdobycie wiedzy na temat fauny i flory regionu, aby je właściwie chronić i dostrzegać w nich piękno, eliminacji działań niszczących środowisko. Grupą oddziaływania projektu staną się także rodzice i mieszkańcy wsi w tych działaniach proekologicznych prowadzonych przez gminę, które nadal nie przynoszą w pełni pozytywnych efektów (segregacja odpadów, dzikie wysypiska, zanieczyszczanie powietrza).

W ramach projektu zorganizowany wyjazd do edukacyjnego gospodarstwa agroturystycznego „Synowcówka”, gdzie uczniowie nie tylko odbędą zajęcia terenowe z biologii pola, łąki, stawu, ale poznają dawne zdrowe sposoby konserwowania i przechowywania żywności oraz współczesne metody prowadzenia upraw ekologicznych. To powinno stać się podstawą refleksji, czy w przyszłości gospodarstwo odziedziczone po rodzicach nie przestawić na uprawy ekologiczne. Z kolei podczas pobytu w Sieradzkim Parku Etnograficznych wezmą udział w warsztatach z obróbki lnu i poznają jego walory i zastosowanie. Dowiedzą się, na czym polegało dawniej prowadzenie gospodarstwa zgodnie z naturą. Wizyta w arboretum oraz w Muzeum Lasu i Drewna w Rogowie ma dostarczyć uczniom konkretnej wiedzy na temat botaniki. Po dobytych tam warsztatach i zajęciach w terenie będą umieli rozpoznawać rodzime gatunki, w tym zwłaszcza chronione. Pobyt w Rogowie ma uwrażliwić uczniów na piękno i różnorodność środowiska, stając się inspiracją do późniejszych działań twórczych (rysunki, obrazy, fotografie).

Tematyka warsztatów stacjonarnych: ”Na lnie malowane”, „Chronione rośliny i zwierzęta ziemi łódzkiej”, oraz „Nasze ptaki” stanowi bezpośrednią kontynuację wyżej opisanych wyjazdów, odbytych podczas nich zajęć i warsztatów niestacjonarnych, wykorzystując ich efekty. Dzięki temu uczniowie zastosują i utrwalą wiedzę o wykorzystaniu surowców naturalnych, roślinach i zwierzętach, w tym ptakach chronionych w woj. łódzkim. Z kolei zajęcia „Ekologicznie znaczy zdrowo” mają nauczyć uczniów stosowania w praktyce ekologicznej formuły 3r – reduce, reuse, recycle, dotyczącą konsumpcji i utylizacji śmieci.

Jeśli wyjazdy i towarzyszące im działania służą zdobywaniu wiedzy, a warsztaty i zajęcia w szkole – utrwalaniu umiejętności, to zaplanowane konkursy mają efekty tej aktywności  prezentować i upowszechniać. Z pracami konkursowymi zapoznają się nie tylko rodzice uczniów, ale także mieszkańcy wsi.

Tematyka ekologiczna będzie także realizowana podczas lekcji przyrody i zajęć z wychowawcą, podczas których w pełni będą wykorzystywane zakupione w ramach projektu pomoce i materiały, np. różnorodne gry ekologiczne. W ramach akcji „Spalaniu plastików mówimy- DOŚĆ!” zostanie opracowany i wydrukowany kolorowy folder, ukazujący negatywny wpływ spalania polimerów na zdrowie i środowisko. Otrzymają go mieszkańcy wsi. Również działania wynikające z planu pracy szkoły, typu Drugie Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi czy Rodziny oraz rajdy terenowe i spacery do lasu w Strzelcewie wpisują się w cele i założenia projektu „Chcę być Eko!”