Projekt pt. „Dostosowanie sali wiejskiej i obchody 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”

Współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Rodzaj operacji: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej.

Gmina Kocierzew Południowy przystąpiła do realizacji zadania „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy – etap II”

Wartość ogólna zadania 3.341.341,15 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formach pożyczki oraz dotacji, do łącznej wysokości 781.243,00 zł, w tym:

  • pożyczka w kwocie 468.746,00 zł
  • dotacja do wysokości 312.497,00 zł

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 18.08.2017 r. przystąpiła do realizacji Zadania: „USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2017 ROKU”

Zadani jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 23 630,29 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 18 904,00 zł. (tj. 80% kosztów kwalifikowalnych Zadania)

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 4 726,29 zł.

Utworzenie Ekopracowni dla Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Gmina Kocierzew Południowy przystąpiła do realizacji zadania:
Utworzenie Ekopracowni dla Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.

Wartość ogólna zadania 42.086,00 złotych.

Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV-VI w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Gmina Kocierzew Południowy  przystąpiła do realizacji zadania: Utworzenie Ekopracowni dla klasy IV-VI w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.

Wartość ogólna zadania 49.037,00 złotych.