Dobry Start 300+

Świadczenie Dobry Start Dobry Start Logo

Świadczenie Dobry Start  przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia.

Wniosek o świadczenie można składać już od 1 lipca on-line z pomocą portalu Emp@tia https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 lub przez bankowość elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia br. wnioski w formie papierowej będą wydawane oraz przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym, w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada br.

 

Szczegóły Programu Dobry Start znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

 

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start