Pomoc psychologa

Pomoc psychologa

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOCIERZEWIE POŁUDNIOWYM

 INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA

Z BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

 

WIZYTY 1 RAZY W MIESIĄCU, MOŻLIWE SĄ WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM ZAPISANIU SIĘ NA LISTĘ W GOPS KOCIERZEW PŁD.

LUB TELEFONICZNIE POD NR. TEL. 46 839 40 44