Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomaga również osobom i rodziną w ramach PROGRAM U OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Do uzyskania pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych są kwalifikowane osoby i rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej: 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie
    o pomocy społecznej, tj. 1268,00zł
  • dla osoby w rodzinie: 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie
    o pomocy społecznej, tj.; 1.028,00zł

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 jest współfinansowany z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017.