Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wszystkie formalności, związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kocierzew Południowy, załatwisz w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym (pokój nr 5).

Szczegółowych informacji udziela Pani Bożena Uczciwek, tel. 46 839 40 45, e-mail: rolnictwo@kocierzewpoludniowy.bipst.pl

 

Jak segregować odpady komunalne

Wzór deklaracji i aktualne stawki

Harmonogram odbioru odpadów w 2018r.