Wzór deklaracji i aktualne stawki

Wzór deklaracji i aktualne stawki

  1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty wynosi:
    • 9,00 zł od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
    • 18,00 zł od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
  2. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalone są stawki ryczałtowe, które wynoszą:
    • 108,00 zł za rok – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
    • 216,00 zł za rok – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Uchwała Nr XXXV/182/17 Rady Gminy Kocierzew Południowy z dnia 28 grudnia 2017r.

Wzór deklaracji