Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Wspólny System Segregacji Odpadów

Gospodarka odpadami, czyli jak segregować śmieci

…cdn.

Szczegółowych informacji dotyczących składania deklaracji, wysokości stawek oraz harmonogramu odbioru śmieci, udziela Pani Bożena Uczciwek (tel. kontaktowy 46 839 40 45), budynek Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 5.

Dodatkowe informacje o segregacji odpadów znajdziesz na stronie: http://naszesmieci.mos.gov.pl/.

image_pdfimage_print