Na podstawie przepisów art. 27 a-h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w terminie od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiedni wzór deklaracji. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

WAŻNE!

W piątek 5 listopada od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 12.00. Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będziesz miała/miał możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego ﹣ nie odbierzesz gotowego, już spersonalizowanego dokumentu.

Dlatego nie odkładaj tych spraw na ostatnią chwilę, załatw to już dziś.

Przepraszamy za możliwe niedogodności.

W załączeniu udostępniamy harmonogram trasy sczepieniobusów w dniach 18-27.10.2021 r.

Harmonogram