Wymagane dokumenty

 1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów).
 2. Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków).
 3. Kopia mapy katastralnej (wydruk z mapy ewidencyjnej).
 4. Protokół przyjęcia granic nieruchomości.
 5. Wykaz zmian gruntowych.
 6. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.
 7. Mapa z projektem podziału nieruchomości.

Dokumenty wymagane opcjonalnie:

 • pozwolenie konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest  wpisana do rejestru zabytków.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub
ePUAP

Osoba odpowiedzialna

Justyna Bartczak

inspektor

46 839 40 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin odpowiedzi

 1. Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
 2. Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65, z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 256 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663)

Pliki do pobrania

Wniosek o podział nieruchomości zgodnie z art. 95 ustawy