Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Płd.

Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym
im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939r. 

Dyrektor Szkoły – mgr Jolanta Kowalik

Kontakt:

Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 r. 
Kocierzew Południowy 103
99-414 Kocierzew

Tel. (46) 838-48-26

Adres e-mail: spkocierzew@op.pl

Strona internetowa: www.zspkocierzew.pl