Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wicie
została założona z inicjatywy Waldemara Wojciechowskiego w 2012 r. Została utworzona przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu. Instrumenty uzyskano od Ministerstwa Obrony Narodowej. Członkami zespołu były dzieci i młodzież nieposiadające wykształcenia muzycznego. Trudnego zadania nauki czytania nut i gry na różnych instrumentach podjął się Stanisław Pawłowski, wieloletni muzyk kilku orkiestr dętych. Na starcie naukę pobierały 3 osoby, jednak wieść o zajęciach szybko rozniosła się wśród dzieci i młodzieży. Obecnie w orkiestrze gra ponad 30 osób (koniec 2017 r.).

Od 2012 roku Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta koncertowała już wiele razy, zarówno na uroczystościach kościelnych, gminnych, jak i strażackich.

Ważnymi wydarzeniami dla Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Wicie było:

  • w 2016 r. wprowadzanie na Jasną Górę łowickiej pielgrzymki oraz koncert z okazji Dni Kultury Polskiej na Ukrainie.
  • w 2017 r. uczestnictwo w VII Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr “Świętemu Janowi Pawłowi II w Hołdzie” w Licheniu Starym, udział w obchodach Święta Ludowego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odnosząca pierwsze sukcesy dziecięco-młodzieżowa orkiestra szlifuje swój warsztat podczas cotygodniowych prób. Muzyczny repertuar charakteryzuje się nie tylko klasycznymi melodiami, ale także utworami współczesnymi.

Kontakt

Waldemar Wojciechowski

Kierownik Orkiestry

509 837 568
Orkiestra Dęta OSP Wicie