Prosimy o zgłaszanie uwag do procesów planowania przestrzennego w gminie Kocierzew Południowy.