NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Kocierzew Południowy – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który przeprowadzony będzie w terminie
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 będzie prowadzony w terminie od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
 • pełnoletni,
 • cieszący się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujący się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. GŁÓWNE ZADANIA RACHMISTRZA SPISOWEGO
 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

III. WAŻNA INFORMACJA

Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu.

Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów.

W przypadku, gdy wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisani zostaną na listę rachmistrzów rezerwowych.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Zgłoszenie zawierające:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail.
 2. Oświadczenie zawierające informację o:
  • nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  • znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  • świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

od 1 lutego 2021 r. do 9 lutego 2021 r.

VI. SKŁADANIA OFERT:
 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
  • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
  • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
  • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
  • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Gminie Kocierzew Południowy – nr tel. (46) 838 48 25 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy

Gminny Komisarz Spisowy

mgr Agnieszka Wojda

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz-oferta_kandydata_na_rachmistrza_spisowego_do_NSP_2021_do_pobrania_28012021.pdf
 3. RODO