Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Kocierzew Południowy – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który przeprowadzony będzie w terminie
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. na terenie Gminy Kocierzew Południowy.