Omawiając zabytki sakralne znajdujące się na terenie Gminy Kocierzew Południowy nie można pominąć cmentarza rzymskokatolickiego w Kocierzewie Południowym.
Pierwszy cmentarz był to cmentarz przykościelny. Ksiądz Zbigniew Skiełczyński w broszurce „Dawny Kocierzew” tak opisywał wygląd cmentarza w XVI w.:

"Wokół kościoła była cmentarz dla chowania ciał zmarłych parafian ogrodzony parkanem z łupanych kamieni, w rogu cmentarza była dzwonnica, a w niej trzy dzwony".

Obraz przedstawia dzwonnicę przy kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kocierzewie

Cmentarz przykościelny został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 967-A z dnia 27.06.1994 r.

W XIX w. powstał w Kocierzewie Południowym nowy parafialny cmentarz. W 1894 r. wybudowano wokół cmentarza kamienny parkan, który restaurowany przetrwał do dzisiaj.

Do najstarszych grobów z tego okresu należą:

  • grób księdza Anzelma Grzesiewicza – proboszcz parafii Kocierzew Południowy,
  • Walentego Kokietka – właściciela folwarku z Osieka z 1893 r.,
  • grób Aleksandra Napoleona Chmielnickiego z 1897 r.

Wchodząc główną bramą na cmentarz parafialny w Kocierzewie Południowym, po lewej stronie znajduje się cmentarz wojskowy, na którym spoczywają żołnierze i partyzanci polegli podczas walk toczących się wokół Kocierzewa w 1939 r. m.in. z pułków piechoty 10, 18, 37, 57, 58, 65 i 17 pułku arterii lekkiej. Pomiędzy 270 mogiłami znanych i nieznanych obrońców naszego kraju wznosi się pomnik żołnierzy września (odnowiony w 2002 r. z okazji 63 rocznicy bitwy nad Bzurą). W kwaterze żołnierskiej pochowani są również partyzanci oddziałów Gwardii Ludowej i Armii Krajowej polegli w 1943 r.

Nekropolia jest miejscem pochówku m.i. proboszczów kocierzewskich: ks. Jana Matulanisa, ks. Walentego Kazańskiego i ks. Zygmunta Chmielewskiego.