Aktualności

Badania mammograficzne zostało przeprowadzone w dniu 13 lipca w godz. od 9:00 do 16:00, w mammobusie na parkingu przy Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.

Do bezpłatnego badania przystąpiło 61 kobiet, w tym 58 które były w wieku od 50 do 69 lat oraz przez dwa ostatnie lata nie miały wykonywanego refundowanego badania. Z badania skorzystały również 3 panie, ktore nie mieściły się w wyznaczonych granicach wiekowych, jednak mammobus na terenie gminy ułatwił im przeprowadzenie badania.

 mammografia

 

image_pdfimage_print

Wybrano Chłopa Roku 2010

  

Stanisław Budzeń, rolnik zamieszkały w Boczkach, pochodzący z naszej gminy, został “Chłopem Roku 2010”.

  

Turniej o tytuł Chłopa Roku 2010 odbył się w Racławicach 25 kwietnia 2010 r. u stóp pomnika Bartosza Głowackiego
  

Patronat honorowy objął:
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara
 • Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik

Do organizatorów widowiska plenerowego należeli:

 • Urząd Gminy Racławice
 • Starostwo Powiatowe w Miechowie
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Poseł Parlamentu Europejskiego Pan Czesław Siekierski
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 • Małopolska Izba Rolnicza
 • Krakowski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

 Impreza miała na celu upowszechnienie kultury wiejskiej, integrację środowisk wiejskich oraz pokazanie tradycji, zwyczajów, obyczajów polskiej wsi a także promocję zdrowej żywności.

Wybór Chłopa Roku był głównym elementem imprezy mającym na celu wyłonienie najlepszego Gospodarza Roku 2010. Warunkami wzięcia udziału w konkursie było posiadanie przez kandydata gospodarstwa rolnego oraz wystąpienie w stroju regionalnym a także zgłoszenie kandydatury do 1 marca 2010r. Zgłoszeń dokonywały
Wojewódzkie Izby Rolnicze, według następujących kryteriów: 

 • Z danego województwa zgłaszony mógł być jeden kandydat,
 • Nie mogli brać udziału w konkursie kandydaci z lat ubiegłych,
 • Kandydaci musieli być czynnymi zawodowo rolnikami.

 

Wnagrodę otrzymał statuetkę ministra rolnictwa, upominki rzeczowe oraz wyjazd do Brukseli. Stanisław Budzeń ma 45 lat i gospodaruje na 19 hektarach. Członek Izby Rolniczej województwa łódzkiego, jest czterokrotnym mistrzem Polski w dojeniu sztucznej krowy. Drugie miejsce zajął reprezentant województwa małopolskiego Paweł Oczkowicz z Boczkowic w gminie Książ Wielki, trzecie – Marcin Lemańczyk z województwa pomorskiego.

  

   Chłop Roku

   

Zobacz więcej: Galeria zdjęć Chłop Roku 2010

image_pdfimage_print

pokl lodzkie 

“Człowiek najlepsza inwestycja” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym realizują projekt:

“Szkatułka wiedzy i umiejętności”,

mający na celu wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Więcej ““Szkatułka wiedzy i umiejętności””

image_pdfimage_print

pokl lodzkie

“Człowiek najlepsza inwestycja”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy i Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym realizują projekt:

“Link do sukcesu”

 mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym w trakcie procesu kształcenia poprzez realizację wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Więcej ““Link do sukcesu””

image_pdfimage_print

“Człowiek najlepsza inwestycja” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt:

“Aktywna kobieta” – działania na rzecz integracji kobiet z Gminy Kocierzew Południowy

mający na celu zwiększenie aktywności społecznej kobiet z terenu gminy oraz wzrost samooceny i wiary we własne siły, wzrost integracji społecznej kobiet.

Więcej “Aktywna kobieta – działania na rzecz integracji kobiet z terenu Gminy Kocierzew Południowy”

image_pdfimage_print

Gmina Kocierzew Południowy została wyróżnione w trzeciej edycji ogólnopolskiego rankingu Europejska Gmina, Europejskie Miasto w województwie łódzkim, stworzonego przez Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Ministerstwo Finansów.

 

wyróżnienieGmina Kocierzew Południowy znalazła się na 20 miejscu wśród uwzględnionych w rankingu gmin i miast województwa łódzkiego osiągających największe sukcesy w pozyskiwaniu środków unijnych. W rankingu wzięto pod uwagę wszystkie programy unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne.

Przy ocenie była brana pod uwagę wartość przyznanej pomocy z Uni Europejskiej, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według danych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane te pochodzą z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2009 r. Partnerami merytorycznymi rankingu byli: ING Bank Śląski, Deloitte i Salans.

Wyróżnienie dla Gminy Kocierzew Południowy, podczas Gali Rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto, która odbyła się w Hotelu Marriott w Warszawie 4 listopada 2009 r., odebrał Sekretarz Gminy Zbigniew Żaczek.

 

image_pdfimage_print

W ramach powiatowych obchodów  “Roku Józefa Chełmońskiego 2009” w dniu 5 listopada 2009 r. w Boczkach i w Łaguszewie odbyły się uroczystości uczczenia 160. rocznicy urodzin Józefa Chełmońskiego.

 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Łowickiego Andrzeja Franciszka Dziuby w kościele św. Rocha w Boczkach. Po mszy św. złożone zostały kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym narodziny Józefa Chełmońskiego, znajdującym się w pobliżu kościoła.

Następnie w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Łaguszewie wystapił Tadeusz Matuszczak – historyk sztuki. Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu przedstawili krótką inscenizację poświęconą artyście. Został również podsumowany konkurs ogłoszony przez I LO w Łowiczu. Obchody zakończyły się wystąpieniami zaproszonych gości.

 Józef Chełmoński, autoportret 1902

Józef Chełmoński, autoportret 1902


Zobacz więcej: Galeria zdjęć

image_pdfimage_print

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Działanie: 313, 322, 323 “Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł projektu:  

Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy

  

Cel projektu:

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców miejscowości poprzez rozbudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz budowę i przebudowę chodników oraz parkingu. Więcej “Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy”

image_pdfimage_print

Projekt

“Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu”

otrzymał dofinansowanie w kwocie 666.933,16 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego (ZPORR) na podstawie umowy podpisanej 24 czerwca 2009 r.

   Więcej ““Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu””

image_pdfimage_print

Do góry