Aktualności

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 42 w Kocierzewie Południowym

z dnia 14 marca 2011 r.

   

Na podstawie art. 27, ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011r. w (jednomandatowym lub dwumandatowym) okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy Kocierzew Południowy zarejestrowani zostali następujący kandydaci:

   

 1.    Imię (imiona) i Nazwisko: Barbara Henryka Kołodziejczyk 

Wiek: 47

Wykształcenie: średnie

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Kocierzew Południowy 73

 

2.    Imię (imiona) i Nazwisko: Julian Adam Nowak

Wiek: 68

Wykształcenie: średnie rolnicze

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Boczki 11

 

3.    Imię (imiona) i Nazwisko: Janusz Staniszewski

Wiek: 51

Wykształcenie: technik rolnik

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Różyce Żurawieniec 46

Przewodniczący Komisji Okręgowej

/-/ Pawlina Bogdan

 

image_pdfimage_print

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W SPRAWIE PADŁYCH ZWIERZĄT Z GATUNKU BYDŁO, OWCA I KOZA

  

W zawiązku z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) istnieje obowiązek zgłaszania przez posiadacza zwierząt kazdego przypadku padnięcia zwierzęcia z gatunku: bydło (krowa, jałówka, buhaj, cielę), owca i koza.

  

W tym celu należy zgłaszać sie osobiście do biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przekazać telefonicznie nastepujące informacje:

 • Imię i nazwisko, adres posiadacza zwierzęcia.
 • Numer identyfikacyjny padłej sztuki.
 • Data padnięcia.
 • Ewentualna przyczyna padnięcia (jeśli jest znana).
 • Gatunek, płec i wiek padłego zwierzęcia.

Fakt wystąpienia upadku należy zgłaszać jak najszybciej od momentu padnięcia zwierzęcia.

  

Godziny urzędzowania biura Powiatowego Lekarza Weterymarii w Łowiczu:

Poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

tel. (46) 837 55 78, (46) 837 52 88

  

Informacje w zakrsie padłych zwierząt należy kierować do inspektora ds. pasz i ubocznych produktów zwierzęcych Marleny Wilk nr te. służbowego: 694 749 579.

  

UWAGA: Sztuki padłe w dni wolne od pracy i święta oraz poza godzinami urzędowania biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu nalezy zgłasać w pierwszy dzień roboczy.

Nie dopełnienie obowiązku powiadomienia o padnięciu zwierząt w gospodarstwie grozi sankcjami karnymi z art. 85 ust. 1 pkt 2b wyzej wymienionej ustawy.

image_pdfimage_print

Komunikat

Okręgowej Komisji Wyborczej nr 42 w Kocierzewie Południowym

  

Informuję, że zgłoszenia kandydatów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym w pokoju nr 3  do godz. 16:00 dn. 14.03.2011 roku. (tj. poniedziałek).

 

Komisja Wyborcza Nr 42 w Kocierzewie Południowym

image_pdfimage_print

      Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego

  

ULOTKA INFORMACYJNA W WYBORACH DO IZB ROLNICZYCH  

   

UCHWAŁA NR 9/2010
KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH
z dnia 1 grudnia 2010 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

  

UCHWAŁA NR 8/2010

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

z dnia 1 grudnia 2010 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

image_pdfimage_print

Nieodpłatny odbiór i utylizacja padłych zwierząt 

 

PPH HTEMAN Sp. z o.o. załatwia w ARiMR wszelkie formalności związane ze zmianą stanu stada. Jest dyspozycyjne 24 godziny na dobę, telefoniczny kontakt czynny całą dobę.

  

Przyjmowanie zgłoszeń upadków:

tel.: (24) 282 16 53,  (56) 683 25 62,   662 041 241

  

Przedsiębiorstwo działa zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dot. Ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt. Świadczy usługi dla rolnictwa na podstawie umowy zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Posiada stosowne pozwolenia właściwych jednostek administracyjnych, sanitarnych, inspektoratów ochrony środowiska i weterynarii.

Działając z myślą o Polskim Rolnictwie przedsiębiorstwo oferuje:

– szybkie terminy odbiorów

– wyspecjalizowane środki transportu zapewniające łatwy i szybki załadunek

– pełny monitoring padłych przeżuwaczy w zakresie badań na BSE

– profesjonalną i wyspecjalizowaną kadrę, zapewniającą fachową obsługę

  

Przedsiębiorstwo Przemysłowo – Handlowe HETMAN Sp. z o.o.

Florianów 24,   99-311 Bedlno,   tel./fax: 024 282 16 53

www.hetman.pl,   e-mail: hetman@hetman.pl

image_pdfimage_print

 Pacjencie, czy znasz swoje prawa? 

 

Jeśli jesteś w sytuacji, w której zakład opieki zdrowotnej lub personel udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszył twoje prawa ? zgłoś się do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

  

Pamiętaj, że jako pacjent masz prawo do:

 • Świadczeń zdrowotnych
 • Informacji o swoim stanie zdrowia
 • Zachowania przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych tajemnicy informacji związanych z leczeniem
 • Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Poszanowania intymności i godności
 • Dokumentacji medycznej
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • Opieki duszpasterskiej
 • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Jeśli twoje prawa zostały naruszone zadzwoń:

Bezpłatna inforlinia: 800 190 590 (czynna pn. – pt. w godz. 9.00 – 21.00)

połączenia z tel. komórkowego (płatne wg stawek operatora):

(22) 833 08 85; (22) 635 59 96

Informacji na infolinii udzielają specjaliści z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

  

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

al. Zjednoczenia 25

01-829 Warszawa

tel. (22) 532 82 50; fax (22) 833 08 86

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl (adres poczty elektornicznej jest chroniony przed robotami spamujacymi. Wprzeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć)

www.bpp.gov.pl

 

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej. Został powołany ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

image_pdfimage_print

25 lipca 2010 roku na boisku w Wejscach odbyła się część druga V Turniej Amatorów Piłki Nożnej Gminy Kocierzew Południowym, w której wzięły udział grupy piłkarskie, zawodnikami powyżej 16 lat. Turniej rozpoczął się o godzinie 9.00. Do udziału zgłosiło się czetrnaście drużyny. Rozgrywki odbywały się równocześnie na dwóch boiskach. Nad prawidłowością czuwali sędziowie z Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Skierniewicach.

 

Klasyfikacja V Turnieju Amatorów Piłki Nożnej Gminy Kocierzew Południowy (grupa pow. 16 lat)

      1. KORONA – Wejsce
  2. AKTIMEL – Różyce Żurawieniec 
  3. WITONIA – Osiek
  4. TOTALMENTE – Wicie
  5. PKS PŁASKOCIN – Płaskocin
  6. SOUTH – Łaguszew
  7. OSTROWIEC – Ostrowiec
  8. JEZIORKO – Jeziorko
  9. GĄGOLIN – Gągolin
  10. PRZYSTOJNIAKI WEJSCE – Wejsce
  11. RÓŻYCE – Rżyce
  12. KONSTANTYNÓW – Konstantynów
  13. MAGNE VITA – Kocierzew
  14. BOCZKI – Boczki
     
           

Zobacz więcej: Galeria zdjęć

image_pdfimage_print

20 lipca 2010 r. przy Urzędzie Gminy został ustawiony ambulans, w którym można było oddać krew dla osób potrzebujących. Była to akcja pt. “Oddaj KREW, ocal życie…” zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Łodzi oraz Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym.

  

autobus krwiodastwa

W godzinach od 9.00 do 11.00 krew oddało 13 osób.  Były to przeważnie osoby młode, które w przeszłości przynajmniej raz uczestniczyły w tego typu akcji. Zespół ambulatoryjny ocenił akcję pozytywnie.

 

image_pdfimage_print

Do góry