Aktualności

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

 

W projekcie zaplanowano dla wszystkich grup wiekowych dwa rodzaje warsztatów: dotyczące zdrowego odżywiania i zachowania bioróżnorodności.  W trakcie trwania projektu przeprowadzone będą dla wszystkich dzieci cztery  konkursy. Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu promującego zdrowe odżywianie, konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu artystycznej fotografii ukazującej piękno otaczającej nas przyrody oraz konkurs na piosenkę, wiersz, skecz przygotowany przez reprezentację każdej klasy pod hasłem „O przyrodzie i zdrowiu na wesoło”. Wszystkie te konkursy oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie z klas I-III, uczniowie z klas IV-VI, uczniowie z gimnazjum. Podczas uroczystego podsumowania projektu odbędzie się rodzinny konkurs polegający na przygotowaniu przez uczniów każdej klasy i ich rodziców stołu ze zdrowymi potrawami.

 

Dla dzieci najmłodszych odbędą się warsztaty z dietetykiem, podczas których dowiedzą się, co jest dla  nich zdrowe i odpowiednie do jedzenia i picia. Dzieci spotkają się również z myśliwym z miejscowego koła łowieckiego, który opowie im o zwyczajach zwierząt z najbliższej okolicy i innych działaniach mających na celu utrzymanie i ochronę bioróżnorodności. Aby pogłębić wiedzę na temat zdrowego odżywiania dzieci wybiorą się na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego w Bednarach, gdzie odbędą się zajęcia polegające na samodzielnym wytworzeniu zdrowej żywności. Dzieci poznają tradycyjne sposoby konserwacji żywności, bez użycia środków chemicznych. W przedszkolu będzie realizowana również tematyka ekologiczna zgodnie z programem nauczania. W trakcie realizacji warsztatów i zajęć dydaktycznych wykorzystane będą gry edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

 

Dla uczniów z klas I-III zaplanowano warsztaty, w trakcie których dzieci ułożą piramidę żywieniową z przygotowanych elementów, zdobędą informacje, dlaczego i w jakich proporcjach powinno się spożywać określone produkty.  Kolejne warsztaty przeprowadzi leśniczy, który uświadomi dzieciom funkcje lasu oraz znaczenie zachowania różnorodności biologicznej. Odbędzie się również wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na zajęcia edukacyjne połączone z poznaniem walorów parku. Na zajęciach lekcyjnych będą realizowane treści o ww. tematyce. Zostaną zakupione gry ekologiczne i pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć lekcyjnych i warsztatowych.

 

Tematyka ekologiczna będzie również realizowana podczas warsztatów i zajęć edukacyjnych z przyrody, techniki i godzin z wychowawcą dla uczniów klas IV-VI, do których zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. W trakcie warsztatów z dietetykiem uczniowie w szerszym zakresie dowiedzą się o planowaniu racjonalnego żywienia, stworzą zbilansowany jadłospis. Dzięki spotkaniu z leśnikiem uczniowie poznają budowę lasu, różnorodność roślin i zwierząt w lesie, cykl życia drzew oraz zasady bezpiecznego wypoczynku i zasady przeciwpożarowe obowiązujące w lesie. Uczniowie pojadą na wycieczkę do Arboretum i Alpinarium w Rogowie, gdzie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

 

Młodzież gimnazjalna weźmie udział w warsztatach dotyczących kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, pozna zasady zdrowego odżywiania. Na warsztatach prowadzonych przez pracownika Starostwa Powiatowego w Łowiczu gimnazjaliści zostaną zapoznani z formami ochrony przyrody występującymi w powiecie łowickim. Pojadą także na wycieczkę do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Na zajęciach biologii będą realizowane treści dotyczące zdrowego odżywiania a na zajęciach geografii poruszona zostanie tematyka dotycząca ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego. Zostaną zakupione gry ekologiczne oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć i warsztatów.

 

W ramach projektu odbędą się także spacery po najbliższej okolicy, rajdy rowerowe, spotkania z pracownikiem SANEPID-u, akcje czytelnicze na temat „Nasze zdrowie i piękno przyrody wierszem i prozą”. Będą prowadzone w szkole ogólnopolskie akcje „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”. W ramach akcji „Sprzątanie świata” odbędzie się  „Sprzątanie Kocierzewa”.

 

Podsumowanie działań ekologicznych w ramach projektu „Pięknie, zdrowo, odjazdowo…” odbędzie się 1 czerwca:

 1. rozstrzygnięcie konkursów
 2. wystawa plakatów konkursowych
 3. wystawa zdjęć konkursowych
 4. degustacja potraw przygotowanych w ramach konkursu
 5. prezentacja scenek przygotowanych przez poszczególne klasy
 6. wręczenie nagród w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej oraz władz gminy
image_pdfimage_print

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Chcę być Eko!” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Chcę być Eko!” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

 

Projekt „Chcę być Eko!” ma na celu kształtowanie postawy proekologicznej w życiu (także dorosłym) jego małych  beneficjentów poprzez preferowanie tego, co naturalne,  swojskie i tradycyjne , zdobycie wiedzy na temat fauny i flory regionu, aby je właściwie chronić i dostrzegać w nich piękno, eliminacji działań  niszczących środowisko. Grupą oddziaływania projektu staną się także rodzice i mieszkańcy wsi w tych działaniach proekologicznych prowadzonych przez gminę ,  które nadal nie przynoszą w pełni  pozytywnych efektów (segregacja odpadów, dzikie wysypiska, zanieczyszczanie powietrza).

 

W ramach projektu zorganizowany wyjazd do edukacyjnego gospodarstwa agroturystycznego „Synowcówka”, gdzie uczniowie nie tylko odbędą zajęcia terenowe  z biologii pola, łąki, stawu, ale poznają dawne zdrowe sposoby konserwowania i przechowywania żywności oraz współczesne metody prowadzenia upraw ekologicznych. To powinno stać się podstawą refleksji, czy w przyszłości gospodarstwo odziedziczone po rodzicach nie przestawić na uprawy  ekologiczne.  Z kolei podczas pobytu w Sieradzkim Parku Etnograficznych wezmą udział w warsztatach z obróbki lnu i poznają jego walory i zastosowanie. Dowiedzą się , na czym polegało dawniej prowadzenie gospodarstwa zgodnie z naturą. Wizyta  w arboretum  oraz w Muzeum Lasu  i Drewna w Rogowie ma dostarczyć uczniom konkretnej wiedzy na temat botaniki . Po dobytych  tam warsztatach i zajęciach w terenie będą umieli rozpoznawać rodzime gatunki, w tym zwłaszcza  chronione. Pobyt w Rogowie ma uwrażliwić uczniów na piękno i różnorodność środowiska, stając się inspiracją do późniejszych działań twórczych (rysunki, obrazy, fotografie).

 

Tematyka warsztatów stacjonarnych: ”Na lnie malowane”, „Chronione rośliny i zwierzęta ziemi łódzkiej”, oraz „Nasze ptaki”  stanowi bezpośrednią kontynuację wyżej opisanych wyjazdów, odbytych podczas nich zajęć i warsztatów niestacjonarnych, wykorzystując ich efekty. Dzięki temu uczniowie zastosują i utrwalą wiedzę o wykorzystaniu surowców naturalnych, roślinach i zwierzętach, w tym ptakach chronionych w woj. łódzkim. Z kolei zajęcia „Ekologicznie znaczy zdrowo”  mają nauczyć uczniów  stosowania w praktyce ekologicznej formuły 3r – reduce, reuse, recycle , dotyczącą konsumpcji  i utylizacji  śmieci.

 

Jeśli wyjazdy i towarzyszące im działania służą zdobywaniu wiedzy, a warsztaty i zajęcia w szkole –  utrwalaniu umiejętności, to zaplanowane konkursy mają efekty tej aktywności  prezentować i upowszechniać. Z pracami konkursowymi zapoznają się nie tylko rodzice uczniów, ale także mieszkańcy wsi.

 

Tematyka ekologiczna będzie także realizowana podczas lekcji przyrody i zajęć z wychowawcą, podczas których w pełni będą wykorzystywane zakupione w ramach projektu pomoce i materiały, np. różnorodne gry ekologiczne. W ramach akcji „Spalaniu plastików mówimy- DOŚĆ !” zostanie opracowany i wydrukowany kolorowy folder, ukazujący negatywny wpływ spalania polimerów na zdrowie i środowisko. Otrzymają go mieszkańcy wsi. Również działania wynikające z planu pracy szkoły, typu Drugie Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi czy Rodziny oraz rajdy terenowe i spacery do lasu w Strzelcewie wpisują się w cele i założenia projektu  „Chcę być Eko!”

image_pdfimage_print

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Eko – Tropiciele ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Eko – Tropiciele ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

 

Działania projektowe mają za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, zaszczepić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska.

 

Uczestnicy projektu zainspirowani bioróżnorodnością fauny i flory napotkanych w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej w Rogowie oraz w  Spalskim Rezerwacie Przyrody będą tworzyć artefakty z użyciem różnych technik artystycznych, takich jak: fotografia, malarstwo czy decoupage .

 

Kierując swoją ofertę do dzieci pragniemy zaznajomić je z terenami zielonymi województwa, pokazać ich piękno i atrakcyjność przyrodniczą; zaznajomić z bioróżnorodnością i funkcjami ekosystemów parków krajobrazowych regionu łódzkiego.

 

W realizację programu „Eko-Tropiciele z Gągolina Południowego” zaangażowani będą rodzice uczestników. Wraz z dziećmi wezmą oni udział w zaplanowanych konkursie rodzinnym, jak również będą mieli możliwość oglądania prac dzieci, wyeksponowanych w przestrzeni dydaktycznej szkoły . Ponadto rodzice będą uczestniczyć w Eko-Pikniku Rodzinnym, podczas którego wspólnie z dziećmi będą malować lniane torby, a podczas akcji „Śniadanie Daje Moc” pomogą  przygotować ekologiczne potrawy.

 

Informacje z realizacji projektu będą systematycznie umieszczane na stronie internetowej szkoły. 
W ramach projektu odbędą się trzy wycieczki połączone z zajęciami warsztatowymi oraz siedem warsztatów stacjonarnych.  Na wszystkich zajęciach warsztatowych uczestnicy będą podzieleni na dwie grupy wiekowe 0-III i IV-VI (grupa liczy od 20 do 30 osób).

 

Wycieczka jednodniowa do Ogrodu Botanicznego i Palmiarni w Łodzi
Różnorodność warunków przyrodniczych, bogata flora i fauna, umożliwią przeprowadzenie ciekawych zajęć z przyrody i ochrony środowiska nt. „Poznajemy rośliny chronione”, podczas których uczestnicy wycieczki zostaną zapoznani z tematyką roślin chronionych. Uczniowie dowiedzą się jaką rolę pełni ogród botaniczny i jak na co dzień można chronić przyrodę.

 

Wycieczka do Arboretum w Rogowie
Spacer po Arboretum z przewodnikiem umożliwi poznanie ciekawych gatunków drzew i krzewów, rosnących na ternie ogrodu.
Przewodnik podczas takiego spaceru przedstawi rośliny znajdujące się na trasie wycieczki, nie tylko z punktu widzenia botaniki, ale również ich praktycznego zastosowania w ogrodnictwie, medycynie. Treść i forma prezentowanych informacji zostanie dostosowana do wieku i poziomu zwiedzających.

 

Wycieczka do Spały i Sulejowa
W Spalskim Parku Krajobrazowym dzieci odwiedzą cenne przyrodniczo rezerwaty: „Niebieskie Źródła”, „Spała” i „ Konewka”, na terenie których znajduje się  wiele gatunków fauny i flory. Walory przyrodnicze i historyczne Spalskiego Parku zostaną szczegółowo omówione podczas zajęć edukacyjnych. W leśnictwie Książ koło Smardzewic uczestnicy wycieczki zwiedzą  rezerwat żubrów,  jeden z nielicznych w tej części kraju. W programie wycieczki znajdzie się również  Sulejowski Park Krajobrazowy jako ochrona jednego z najcenniejszych fragmentów dorzecza Pilicy oraz Zbiornik Sulejowski.

 

SPOTKANIA WARSZTATOWE NIESTACJONARNE

 1. „Kolory mojego ubrania” – zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi.
  Zajęcia terenowo-warsztatowe przybliżą tajniki naturalnego farbowania tkanin przy użyciu barwników roślinnych. Uczestnicy poznają podstawowe gatunki roślin wykorzystywanych dawniej do produkcji barwników oraz zasad farbowania dawniej i dziś. W trakcie warsztatów dzieci będą samodzielnie farbować tkaniny przy użyciu naturalnych barwników.
 2. „Nadeszła wiosna w Rogowie”- zajęcia dla klas 0-III w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.
  Podczas zajęć dzieci
  zaobserwują zmiany zachodzące w lesie wiosną, wypełnią karty obserwacji kwiatów wiosennych.
  „Spacer młodego tropiciela w Rogowie”, to zajęcia dla uczniów klas IV-VI.
  Uczniowie poznają podstawowe pojęcia ekologiczne, przeanalizują działalność człowieka w lesie, zastanowią się nad celem i znaczeniem zaobserwowanych śladów działalności człowieka

 

SPOTKANIA WARSZTATOWE STACJONARNE
Tematyka ekologiczna będzie realizowana podczas zajęć edukacyjnych przyrody oraz warsztatów przyrodniczo-ekologicznych w szkole. Zajęcia edukacyjne poprowadzą nauczyciele klas 0-III oraz nauczyciel przyrody, który poprowadzi również nieodpłatnie zajęcia warsztatowe. Zdobytą wiedzę i umiejętności poszerzą uczniowie na warsztatach plastycznych: „Malowane na materiale”, „ Płatkami malowane” oraz „Natura w pisankach uwieczniona”. Na zajęciach zostaną wykorzystane zaplanowane materiały plastyczne. Zajęcia nieodpłatnie poprowadzi nauczycielka plastyki.
Odbędą się dwa konkursy plastyczne: „Zielnik” – wykonanie atlasu i „Podłaźniczka” – wykonanie przestrzennej pracy plastycznej o tematyce bożonarodzeniowej z materiałów przyrodniczych oraz konkurs fotograficzny „Zapisane w pamięci”. Dla klas 0-III zorganizowany będzie konkurs wiedzy „Ptaki z naszego podwórka”,  a dla klas IV-VI „Czy znasz chronione?”. W trakcie realizacji warsztatów i zajęć dydaktycznych (konkursów i innych działań zaplanowanych w ramach projektu) wykorzystane będą gry edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne o tematyce ekologicznej będące w zasobach szkoły oraz zaplanowane w projekcie: program do tworzenia ćwiczeń interaktywnych,  lornetki, gry edukacyjne (materiały plastyczne i biurowe) . Za udział w konkursach wszyscy uczestnicy  otrzymają  dyplomy, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc nagrody.

image_pdfimage_print

W dniu 17.07.2016 r. na boisku w Wejscach odbyły się Gminne zawody sportowo- pożarnicze dla drużyn OSP z terenu Gminy Kocierzew Południowy. Poniżej lista nagród i galeria zdjęć.

Grupa A

 1. OSP Różyce
 2. OSP Wicie
 3. OSP Lipnice

Za udział:

 1. OSP Sromów
 2. OSP Boczki
 3. OSP Płaskocin
 4. OSP Różyce Żurawieniec
 5. OSP Osiek
 6. OSP Kocierzew
 7. OSP Gągolin Północny
 8. OSP Wejsce
 9. OSP Jeziorko

 

Grupa C

 1. OSP Wicie
 2. OSP Lipnice
 3. OSP Boczki

Grupa MDP chłopcy

 1. OSP Lipnice
 2. OSP Wejsce

Grupa MDP dziewczęta

 1. OSP Wicie
 2. OSP Lipnice
image_pdfimage_print

Do góry