Aktualności

Na terenie Powiatu Łowickiego realizowane jest zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz adresy jednostek prowadzących dostępne są w załączniku:

Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza na spotkanie informacyjne wszystkich zainteresowanych rolników z terenu Gminy Kocierzew Południowy, którego tematem będzie zatrudnianie w gospodarstwie rolnym cudzoziemców (tzw. “pomocnika rolnika”).

Spotkanie prowadzić będą pracownicy:

  1. Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu
  2. KRUS Placówki Terenowej w Łowiczu
  3. Urzędu Skarbowego w Łowiczu

Spotkanie odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. (tj. piątek) o godzinie 10:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Do góry