Aktualności

Świadczenie wychowawcze 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że w dniu 20 grudnia 2018r. zostaną wypłacone świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłek dla opiekuna.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy do wypełnienia ankiety w ramach ewaluacji ON-GOING, dostępnej pod linkiem Ankieta skierowana do mieszkańców w ramach ewaluacji ON-GOING lub na stronie www.lgdziemialowicka.pl w zakładce Dokumenty do pobrania, w punkcie 5.

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu Powiatu Łowickiego.

        W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza na spotkanie z Pełnomocnikiem do spraw Kół Gospodyń Wiejskich przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łowiczu.

Spotkanie odbędzie się w dniu 7.12.2018r. (tj. piątek) o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Wszystkie Panie zainteresowane powyższym tematem serdecznie zapraszamy.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności stosowania zasad bioasekuracjiPowiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w 2019 r. hodowcy i producenci bydła z terenu powiatu łowickiego mogą uczestniczyć w programie zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/ otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD-MD). Udział w programie jest dobrowolny. Chęć uczestnictwa należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu w okresie listopada i grudnia 2018r.

Szczegółowe informacje w załączniku:

  1. Informacja GLW – program IBR IPV oraz BVD MD-1

Do góry