Aktualności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Południowym

zrealizowała operację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, osi 4 ,,Leader’’, działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” z zakresu małych projektów.

 

28 listopada 2013 roku zakończono realizację operacji  pt.:

 

,,Łowickie zwyczaje i obrzędy ludowe – zakup strojów ludowych do zespołów folklorystycznych” jako baza do zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego,

 

która umożliwi zachowanie, ocalenie od zapomnienia, kultywowanie oraz promowanie dziedzictwa kulturowego regionu łowickiego i kocierzewskiego poprzez wspieranie działalności zespołów folklorystycznych. Pozwoli przekazać społeczeństwu spuściznę kulturalną  oraz historyczną. Umożliwi popularyzacje folkloru i kultury ludowej oraz pięknych ludowych strojów.

 

Projekt opiewał na kwotę – 37 638,00 zł

Kwota dofinansowania – 24 480,00 zł

Wkład własny – 13 158,00 zł

 

W  ramach  projektu  zakupiono: 

 • Sukmany łowickie  szt.5
 • Stroje łowickie damskie  szt. 5
 • Stroje ludowe męskie  szt. 5
 • Kapelusze łowickie  szt. 15
 • Koszule łowickie damskie  szt. 15
 • Koszule łowickie męskie  szt. 15
 • Buty sceniczne damskie  par 25
 • Buty sceniczne męskie  par 25

pasen_niebieski

Czym jest ZIP

ZIP, czyli Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

  

Co zyskujesz rejestrując się w ZIP

 • Szybki dostęp do informacji o Twoim prawie do świadczeń zdrowotnych.
 • Wiedzę o leczeniu i udzielonych świadczeniach oraz o przepisanych lekach.
 • Informację o kwotach, które zostały przekazane na sfinansowanie Twojego leczenia.

Więcej informacji: www.zip.nfz.gov.plpasen_niebieski

W związku ze zmianami organizacyjnymi przeprowadzonymi w Oddziale Regionalnym KRUS w Łodzi informujemy, że w siedzibie Oddziału nadal funkcjonuje Stanowisko Informacji na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że zarówno w Oddziale Regionalnym KRUS w Łodzi jak i w każdej Placówce Terenowej KRUS na terenie województwa łódzkiego uzyskają Państwo wszelkie potrzebne informacje oraz mogą Państwo składać w tych jednostkach, jak dotychczas, wszystkie dokumenty związane z ubezpieczeniem społecznym rolników i świadczeniami z tego ubezpieczenia.

  

Zmiany organizacyjne dotyczyły następujących Placówek:

 • Placówka Terenowa KRUS w Brzezinach
  ul. Sienkiewicza 14, 95-060 Brzeziny
  tel. (46) 875 14 10, fax (46) 875 14 49
  brzeziny@krus.gov.pl
 • Placówka Terenowe KRUS w Łasku
  ul. Słowackiego 14, 98-100 Łask
  tel. (43) 675 22 84; 675 20 34; fax (43) 675 32 46
  lask@krus.gov.pl
 • Placówka Terenowa KRUS w Tomaszowie Maz.
  ul. Grota Roweckiego 38/40, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  tel. (44) 724 28 04, 724 25 02; fax (44) 725 64 29
  tomaszowmazowiecki@krus.gov.pl
 • Placówka Terenowa KRUS w Zduńskiej Woli
  ul. Żeromskiego 22, 98-220 Zduńska Wola
  tel. (43) 823 47 49, 823 46 82; fax 823 31 61
  zdunskawola@krus.gov.pl
 • Placówka Terenowe KRUS w Zgierzu
  ul. Długa 21, 95-100 Zgierz
  tel. (42) 716 37 85; fax (42) 716 98 45
  zgierz@krus.gov.pl

pasen_niebieski

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło do realizacji zadania

Utworzenie Ekopracowni w Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie

  

Wartość ogólna zadania 40.674,08 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 32.410,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

  

Zgodnie z założeniami ekopracownia zostanie utworzona w sali o powierzchni 41,33 m2, poprzez doprowadzenie wody, założenie umywalki i baterii umywalkowej, założenie 4 rolet laminowanych oraz pomalowanie. W pracowni będą się znajdowały 3 przeszkolone szafy na pomoce dydaktyczne, 12 stołów dwuosobowych o regulowanej wysokości (blaty ławek zostały oklejone offsetowymi nadrukami ukazującymi różne ekosystemy), biurko nauczycielskie, 24 krzesła uczniowskie i 1 krzesło nauczycielskie, 2 stojaki na mapy i plansze, 4 donice ceramiczne z sadzonkami ziół (Rozmaryn 2 szt., Geranium 1 szt., Laur 2 szt., Lawenda 2 szt., Szłałwia 2 szt., Estragon 1 szt., Melisa 1 szt., Macierzanka 1szt. ), tablica interaktywna, aktywny przedłużacz USB do tablicy interaktywnej, laptop oraz aparat cyfrowy współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na górnej części ściany północnej, na  suficie i fragmentarycznie na ścianie południowej zostanie namalowany schemat ukazujący systematykę organizmów żywych. Nad drzwiami zawieszony zostanie  konar drzewa, na którym zawisną 4 tabliczki z hasłami propagującymi zachowania ekologiczne  (wymieniane co kwartał). Przy drzwiach zostaną ustawione 4 kosze segregacyjne na odpady( plastikowe, papierowe, organiczne i pozostałe). W ramach projektu zostanie zakupione również 117 pomocy dydaktycznych m.in. zestaw do badania wody, gleby i powietrza, atlasy biologiczne, plansze interaktywne, plansze dydaktyczne, modele komórek roślinnych, zwierzęcych i DNA – RNA, mapy, mikroskopy, zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii, zestaw szkła laboratoryjnego, szklane palniki spirytusowe, zestawy preparacyjne, szkiełka, kompasy, pudełka na owady, preparaty roślinne, biologiczne i zoologiczne, lupy, pałeczka elektrostatyczna, magnesy i rzepy, pakiet edukacyjny, oprogramowanie do tablicy oraz model szkieletu człowieka.

  

W celu promocji projektu zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do pracowni tablica  informacyjna o wymiarach 20 cm x 30 cm informująca o dofinansowaniu projektu ze środków  Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Oznaczone zostaną również wszystkie pomoce i wyposażenie zakupione w ramach projektu do Ekopracowni.

  

Pracownia wykorzystywana będzie do zajęć z biologii, chemii i geografii, oraz raz na dwa tygodnie wykorzystywana będzie do zajęć szkolnego koła LOP.

logo

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło  do realizacji zadania 

Utworzenie ekologicznego ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego „Trzy Zakątki”
przy Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie

  

Wartość ogólna zadania 21.829,16 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań  z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 17.535,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ogródek dydaktyczny będzie znajdował się na powierzchni około 301 m2 i będzie się składał z trzech części tematycznych: dalekowschodniej, północnoamerykańskiej i śródziemnomorskiej, w których zostanie posadzonych 13 sztuk drzew, 95 sztuk krzewów i 114 sztuk bylin. W ogrodzie będą się znajdowały: pergole i podpórki do pnączy, altana ze stołem i ławkami, kompostownik, system nawadniający, kosz na odpady, tabliczki do oznaczania roślin i tablica informacyjna współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne w postaci kluczy do oznaczania roślin oraz przewodników do rozpoznawania zwierząt i roślin. W ogródku uczniowie będą prowadzić interesujące badania, eksperymenty i obserwacje. Będzie to miejsce spotkań kół działających w szkole, a także miejsce przebywania dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych i w oczekiwaniu na autobus. Głównym celem programu edukacyjnego jest kształtowanie postawy szacunku dla natury i przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szerzenie wiedzy o roślinach w tym pochodzących z odległych rejonów geograficznych i ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, bylin, rozbudzanie poczucia piękna i estetyki w otoczeniu człowieka, określanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji, doświadczeń, analizowania danych, konstruowania wniosków, wykazywania związków przyczynowo-skutkowych, badania pogody, zbieranie odpadów organicznych w szkole, ich kompostowanie i wykorzystanie w ogrodzie.

logo

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

Do góry