Aktualności

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy przystąpiło  do realizacji zadania 

Utworzenie ekologicznego ogrodu dydaktyczno-rekreacyjnego „Trzy Zakątki”
przy Publicznym Gimnazjum w Łaguszewie

  

Wartość ogólna zadania 21.829,16 złotych.  Projekt dofinansowano w formie dotacji zadań  z dziedziny Edukacja Ekologiczna w wysokości 17.535,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a wkład własny zapewniło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy.

 

Zgodnie z założeniami ogródek dydaktyczny będzie znajdował się na powierzchni około 301 m2 i będzie się składał z trzech części tematycznych: dalekowschodniej, północnoamerykańskiej i śródziemnomorskiej, w których zostanie posadzonych 13 sztuk drzew, 95 sztuk krzewów i 114 sztuk bylin. W ogrodzie będą się znajdowały: pergole i podpórki do pnączy, altana ze stołem i ławkami, kompostownik, system nawadniający, kosz na odpady, tabliczki do oznaczania roślin i tablica informacyjna współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W ramach projektu zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne w postaci kluczy do oznaczania roślin oraz przewodników do rozpoznawania zwierząt i roślin. W ogródku uczniowie będą prowadzić interesujące badania, eksperymenty i obserwacje. Będzie to miejsce spotkań kół działających w szkole, a także miejsce przebywania dzieci w czasie przerw międzylekcyjnych i w oczekiwaniu na autobus. Głównym celem programu edukacyjnego jest kształtowanie postawy szacunku dla natury i przyrody, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, szerzenie wiedzy o roślinach w tym pochodzących z odległych rejonów geograficznych i ekosystemach, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew, krzewów, bylin, rozbudzanie poczucia piękna i estetyki w otoczeniu człowieka, określanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin, doskonalenie umiejętności przeprowadzania obserwacji, doświadczeń, analizowania danych, konstruowania wniosków, wykazywania związków przyczynowo-skutkowych, badania pogody, zbieranie odpadów organicznych w szkole, ich kompostowanie i wykorzystanie w ogrodzie.

logo

Link do strony: www.wfosigw.lodz.pl

W dniu 19 lipca 2012 roku przed Urzędem Gminy w Kocierzewie Południowym odbyły się bezpłatne badania mammograficzne.

   

W godzinach od 9:00 – 17:00 zostały przebadane 62 Panie z terenu Gminy Kocierzew Południowy w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu 24 miesięcy nie miały wykonywanego badania mammograficznego. Badania te finansowane były przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Akcję przeprowadziło FADO Centrum Usług Medycznych, ul. Nocznickiego 8A, 81-454 Gdynia.

 

logo FADO

W dniu 15 lipca 2012 roku odbyły się Gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których brały udział drużyny OSP z terenu Gminy Kocierzew Południowy. Zawody odbyły się na boisku sportowym w  Ostrowcu. W zmaganiach brało udział 18 zespołów w różnych kategoriach: A (seniorzy), C (kobiety), MDP dziewczęta oraz MDP chłopcy z Gminy Kocierzew Południowy.

  

W pierwszej kolejności wystąpiły drużyny z kategorii MDP, które wykonały w na początku sztafetę a później ćwiczenia bojowe. Następnie drużyny z kategorii A i C przebiegły sztafetę pożarniczą 7 x 50 metrów przez różnego rodzaju przeszkody. Kolejnym zadaniem było wykonanie ćwiczenia bojowego.

  

Nad prawidłowym przebiegiem niedzielnych zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Łowiczu oraz delegaci z jednostek OSP Gminy Kocierzew Południowy.

  

Po zaciętych i wyrównanych zmaganiach drużyny klasyfikowały się następująco:

    a
 Grupa A
1. OSP Wicie
2. OSP Boczki
3. OSP Różyce
4. OSP Kocierzew
5. OSP Różyce Żurawieniec
6. OSP Osiek
7. OSP Lipnice
8. OSP Sromów
9. OSP Jeziorko
10. OSP Płaskocin
11. OSP Łaguszew
12. OSP Gągolin Północny
13. OSP Wejsce
a
 Grupa C
1. OSP Wicie
2. OSP Boczki
3. OSP Osiek
4. OSP Lipnice
5. OSP Kocierzew
a
 Grupa MDP dziewczęta
1. OSP Wicie
2. OSP Boczki
a
Grupa MDP chłopcy
1. OSP Wicie
2. OSP Boczki
3. OSP Różyce
4. OSP Wejsce
5. OSP Lipnice
a

Drużyny zwycięskie otrzymały puchary, a każda z drużyn uczestniczących w zawodach otrzymała nagrody pieniężne ufundowane przez przez Zarząd Gminy Związku OSP oraz Urząd Gminy.

  

Zobacz więcej: Galeria zdjęć

W dniu 8 lipca 2012 roku na boisku w Wejscach odbyła się druga część VII Turnieju Amatorów Piłki Nożnej Gminy Kocierzew Południowy. Turniej rozpoczął się o godzinie 9.00, trwał do godziny 18.00. W rozgrywkach wzięło udział 21 drużyn w dwóch grupach: seniorzy (13) i oldboy (8). Rozgrywki odbywały się równocześnie na dwóch boiskach. Nad prawidłowością czuwali sędziowie z Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Skierniewicach.

   

Zwycięskim drużynom zostały wręczone puchary, a ponadto każda z drużyn biorąca udział w turnieju, otrzymała dyplom oraz nagrodę pieniężną.

   

Klasyfikacja VII Turnieju Amatorów Piłki Nożnej Gminy Kocierzew Południowy

a
Grupa: oldboy
1. OLDBOY ŁAGUSZEW – Łaguszew
2. OSTROWIEC – Ostrowiec
3. KOCIERZEW OLDBOY – Kocierzew
4. RTS GĄGOLIN – Gągolin
5. RÓŻYCE – Różyce
6. OLDBOY WEJSCE – Wejsce
7. FACECI W CZERNI – Lipnice
8. OLDBOY JEZIORKO – Jeziorko
a
Grupa: seniorzy
1. WWE – Kocierzew
2. KORONA – Wejsce
3. RÓŻYCE – Różyce
4. PKS – Płaskocin
5. KORONA II – Wejsce
6. WWE II – Kocierzew
7. MENCZESTER ŁAGUSZEW – Łaguszew
8. FENIX – Boczki
9. WITONIA – Osiek
10. OSTROWIEC – Ostrowiec
11. AKTIMEL – Różyce Żurawieniec
12. JEZIORKO – Jeziorko
13. BLEBLUSIE – Lipnice
a
a a a
a
a

Zobacz więcej: Galeria zdjęć

Do góry