Aktualności

Badania mammograficzne zostało przeprowadzone w dniu 13 lipca w godz. od 9:00 do 16:00, w mammobusie na parkingu przy Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.

Do bezpłatnego badania przystąpiło 61 kobiet, w tym 58 które były w wieku od 50 do 69 lat oraz przez dwa ostatnie lata nie miały wykonywanego refundowanego badania. Z badania skorzystały również 3 panie, ktore nie mieściły się w wyznaczonych granicach wiekowych, jednak mammobus na terenie gminy ułatwił im przeprowadzenie badania.

 mammografia

 

Wybrano Chłopa Roku 2010

  

Stanisław Budzeń, rolnik zamieszkały w Boczkach, pochodzący z naszej gminy, został “Chłopem Roku 2010”.

  

Turniej o tytuł Chłopa Roku 2010 odbył się w Racławicach 25 kwietnia 2010 r. u stóp pomnika Bartosza Głowackiego
  

Patronat honorowy objął:
 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara
 • Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik

Do organizatorów widowiska plenerowego należeli:

 • Urząd Gminy Racławice
 • Starostwo Powiatowe w Miechowie
 • Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Poseł Parlamentu Europejskiego Pan Czesław Siekierski
 • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
 • Małopolska Izba Rolnicza
 • Krakowski Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

 Impreza miała na celu upowszechnienie kultury wiejskiej, integrację środowisk wiejskich oraz pokazanie tradycji, zwyczajów, obyczajów polskiej wsi a także promocję zdrowej żywności.

Wybór Chłopa Roku był głównym elementem imprezy mającym na celu wyłonienie najlepszego Gospodarza Roku 2010. Warunkami wzięcia udziału w konkursie było posiadanie przez kandydata gospodarstwa rolnego oraz wystąpienie w stroju regionalnym a także zgłoszenie kandydatury do 1 marca 2010r. Zgłoszeń dokonywały
Wojewódzkie Izby Rolnicze, według następujących kryteriów: 

 • Z danego województwa zgłaszony mógł być jeden kandydat,
 • Nie mogli brać udziału w konkursie kandydaci z lat ubiegłych,
 • Kandydaci musieli być czynnymi zawodowo rolnikami.

 

Wnagrodę otrzymał statuetkę ministra rolnictwa, upominki rzeczowe oraz wyjazd do Brukseli. Stanisław Budzeń ma 45 lat i gospodaruje na 19 hektarach. Członek Izby Rolniczej województwa łódzkiego, jest czterokrotnym mistrzem Polski w dojeniu sztucznej krowy. Drugie miejsce zajął reprezentant województwa małopolskiego Paweł Oczkowicz z Boczkowic w gminie Książ Wielki, trzecie – Marcin Lemańczyk z województwa pomorskiego.

  

   Chłop Roku

   

Zobacz więcej: Galeria zdjęć Chłop Roku 2010

pokl lodzkie 

“Człowiek najlepsza inwestycja” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym realizują projekt:

“Szkatułka wiedzy i umiejętności”,

mający na celu wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym

Więcej ““Szkatułka wiedzy i umiejętności””

pokl lodzkie

“Człowiek najlepsza inwestycja”

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy i Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym realizują projekt:

“Link do sukcesu”

 mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym w trakcie procesu kształcenia poprzez realizację wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Więcej ““Link do sukcesu””

“Człowiek najlepsza inwestycja” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt:

“Aktywna kobieta” – działania na rzecz integracji kobiet z Gminy Kocierzew Południowy

mający na celu zwiększenie aktywności społecznej kobiet z terenu gminy oraz wzrost samooceny i wiary we własne siły, wzrost integracji społecznej kobiet.

Więcej “Aktywna kobieta – działania na rzecz integracji kobiet z terenu Gminy Kocierzew Południowy”

Do góry