Aktualności

Kocierzew Południowy, 13.02.2012r.

 

 Ogłoszenie

 

W dniu 15 lutego 2012r. (środa) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym (mieszczącej się przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym) odbędzie się publiczne losowanie pomiędzy osobami chętnymi, wpisanymi na listę rezerwową do udziału w projekcie „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

 

Osoby zainteresowane przybyciem na losowanie prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego nr działki (mapkę, wypis z rejestru gruntów lub inny dokument potwierdzający numer działki).

PR UM

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt:
Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
II oś Priorytetowa – „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
Działanie II.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa”

Projekt polega na budowie Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie całej gminy Kocierzew Południowy. W wyniku realizacji projektu powstanie 463 przydomowych oczyszczalni. Planuje się budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków typu biologicznego – z wykorzystaniem osadu czynnego.

Więcej “Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy”

Więcej o: Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Biuro Gminne w Kocierzewie Południowym

Specjalista – Aneta Budzyńska – pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Gminnym ODR w Kocierzewie Południowym 80 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym), tel. kontaktowy: 517 739 054.

     

Biuro Rejonowe w Łowiczu

ul. Starościńska 1, 99-400 Łowicz

tel./ fax: (46) 830 34 65

e-mail: lowicz@lodr-bratoszewice.pl

          

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

tel.: (42) 719 89 28, 719 89 29, 719 60 67, 719 60 83

fax: (42) 719 66 99

e-mail: centrala@lodr-bratoszewice.pl

strona www: www.lodr-bratoszewice.pl

Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370).

  

Na terenie gospodarstwa, na użytek własny można dokonać uboju trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz cieląt do 6 m-ca życia.

   

Ubojowi można poddawać zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograniczeniom z powodu podejrzewania lub stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt, oraz po upływie okresów karencji określonych dla użytych produktów leczniczych, a także przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój) oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Więcej “Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii do posiadaczy zwierząt dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny”

Do góry

Herb Gminy Kocierzew Południowy

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, z powodu obecności Koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce,

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje mieszkańców, że od 17 marca 2020 r.

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów!

Prosimy kontaktować się telefonicznie lub e-mail

z pracownikami w celu uzgodnienia możliwości załatwienia spraw:

DANE KONTAKTOWE

Płatności prosimy dokonywać drogą elektroniczną na rachunki bankowe:

Odpady komunalne: 32 9288 1053 1300 0390 2000 0240

Podatki i inne opłaty: 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010

Gminna Spółka Wodna: 36 9288 1053 1303 5288 2000 0010

W sytuacjach SZCZEGÓLNYCH,

wymagających osobistego złożenia dokumentów, będzie można dokonać tego w Urzędzie.

 

W celu zapewnienia pomocy osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym przy zakupie leków,

podstawowych artykułów spożywczych i higieny osobistej prosimy o kontakt z:

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym

tel. (46) 839 40 44

Od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16.00