Poniżej zamieszczamy informacje w języku ukraińskim związane z możliwością uzyskania pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia przez uchodźców przybywających z Ukrainy.

Do pobrania: