Poniżej zamieszczamy informacje w języku ukraińskim związane z możliwością uzyskania pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia przez uchodźców przybywających z Ukrainy.

Do pobrania:

Wszyscy mieszkańcy, którzy przyjęli do siebie uchodźców, proszeni są o stawiennictwo do Urzędu Gminy pok. 14 (tel. 46 839 40 54) w celu przedstawienia danych tych osób.
Są one niezbędne do przyznania im statusu uchodźcy, udzielenia im pomocy i otoczenia opieką.

Gmina Kocierzew Południowy organizuje zbiórkę darów na rzecz Ukrainy w ramach rządowego mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej. Zapraszamy chętnych mieszkańców Gminy Kocierzew Południowy do wsparcia Ukraińców.