Od 1 października 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wywiad bezpośredni w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 będą przeprowadzać rachmistrze terenowi. Weryfikacji rachmistrza można dokonać poprzez:

  1. formularz na https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/ ,
  2. infolinię spisową dostępną pod numerem telefonu: 22 279 99 99 wew. 1 kanał 3 "weryfikacja rachmistrza" (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Rachmistrzowie terenowi posługiwać się będą identyfikatorem rachmistrza spisowego, który mają obowiązek nosić w widocznym miejscu podczas realizacji prac spisowych w terenie.