Plakat informujący o konkursie fotograficznym

Z okazji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie  fotograficznym pt. „Portrety wsi. PSR 2020”​.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 1 września – 31 października 2020 r.

Cel konkursu

Promocja i popularyzacja wiedzy na temat statystyki publicznej, w szczególności Powszechnego Spisu Rolnego; prezentacja i promowanie walorów polskiej przyrody.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody oraz zestaw gadżetów promujących Powszechny Spis Rolny 2020. Wśród nagród rzeczowych: smartfon, smartwache i e-booki.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 listopada 2020 r. na łamach łódzkiego wydania Gazety Wyborczej oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora i Patrona.

Regulamin dostępny na stronie: https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursFOTO

Organizator: Urząd Statystyczny w Łodzi

Patronat medialny: AGORA S.A.